Siirry sisältöön

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnalllinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kooste neuvottelutuloksesta.

Sopijaosapuolet:  Kunnallinen työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Kunta-alan Unioni ry, Tekniikka ja terveys KTN ry,Toimihenkilöiden neuvottelujäjrestö TNJ ry/Super puolestaan perustettavan pääsopijajärjestön puolesta ja Tehy ry omasta puolestaan perustettavan pääsopijajärjestön puolesta.

Soveltamisala ja kattavuus
Kuntien alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES.Soveltamisalalla työskentelee 318000 viranhaltijaa ja työntekijää.

Neuvottelutulos   24.10.2013

Sopimuskausi 
Muodostuu kahdesta jaksosta

 • 1. jakso 1.3.2014- 31.12.2015 (22 kk)
 • 2. jakso 1.1.2016- 31.1.2017 (13 kk)

Palkankorotukset

 • Yleiskorotus 1.7.2014
  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2014 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 20 euroa.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Palkkausluvun 11 § mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 %.

 • Palkantarkistus1.7. 2015

  Tämän sopimuksen osapuolet käyvät 0,40 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta neuvottelut 31.5.2014 mennessä.

  Osapuolet ovat sopineet, että KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.

  Mikäli neuvotteluissa jäljelle jäävästä 0,3 prosentin osuudesta ei päästä sopimuksen osapuolten kesken yksimielisyyteen, toteutetaan jäljelle jäävä osuus kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.

Muut muutokset

II luku Palkanmaksu 18
Palkka voidaan maksaa käteisenä vain työsopimuslain 2 luvun 16 §:ssä tarkoitetusta pakottavasta syystä.

III luku 23 § 2 mom – kokouspalkkio- korvataan sanalla kertapalkkio.

IV luku Vuosilomamääräykset
Vuosilomien siirto-oikeus kattaa jatkossa sekä vuosilomalain- että ves-tes mukaisia vuosilomapäiviä.

Vuosilomapalkan määräytymien.

V luku

6 § Oikeus perhevapaisiin -soven tarkentaminen vuosilomapalkan määräytymisestä

Perhevapaa 9 § – Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 54 arkipäivältä. Oikeus isyysrahaan jatkuu kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

TES tarkistukset luottamusmiesten korvauksiin ja päätoimisen pääluottamusmiehen vähimmäispalkkaan,

Työryhmät

 • Palkkahinnoittelutyöryhmä
  Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä sekä palkkausluvun palkkahinnoitteluosuutta.
 • Yleinen työaikatyöryhmä
  Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana arvioida, kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä sekä niiden muutostarpeita työajan käytön tehostamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi.

  Ryhmillä tavoitteena selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa sopimusmääräyksiä.

Nuorisotakuu
Osapuolet pitävät myös nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten työllistämistä tärkeänä ja ryhtyvät sopimuskauden aikana toimenpiteisiin sen edistämiseksi.

Sopimuksen voimaantulo
Tämä virka- työehtosopimus tulee voimaan sellaisenaan siinäkin tapauksessa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimusta ei katsota syntyneeksi 25.10.2013. Huom!

Tällöin sopimuskausi on 1.3.2014- 28.2.2015 ja palkankorotus toteutetaan jo 1.3.2014.

Tuolloin vuosilomamääräysten muutosten kustannusvaikutus 0,1 % vähennetään yleiskorotuksen arvosta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, gsm 0400 912 399
neuvottelupäällikkö Håkan Ekström, gsm 040 8282 865

// <![CDATA[/n//&lt;![CDATA[/n//&amp;lt;![CDATA[/n//&amp;amp;lt;![CDATA[/nvar gaJsHost = ((’https:’ == document.location.protocol) ? ’https://ssl.’ : ’http://www.’);/ndocument.write(unescape(’%3Cscript src=” + gaJsHost + ’google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E’));/n//]]&amp;amp;gt;/n//]]&amp;gt;/n//]]&gt;/n// ]]>// <![CDATA[/n//&lt;![CDATA[/n//&amp;lt;![CDATA[/n//&amp;amp;lt;![CDATA[/ntry {/nvar pageTracker = _gat._getTracker(’UA-13195537-1’);/n} catch(err) {}/n//]]&amp;amp;gt;/n//]]&amp;gt;/n//]]&gt;/n// ]]>// <![CDATA[/n//&lt;![CDATA[/n//&amp;lt;![CDATA[/n//&amp;amp;lt;![CDATA[/nvar addthis_config = { data_ga_tracker: pageTracker, ui_language: ’fi’, ui_cobrand: ’Jhl.fi’ } var addthis_share = { email_template: ’JHL_fi’ }/n//]]&amp;amp;gt;/n//]]&amp;gt;/n//]]&gt;/n// ]]>