Siirry sisältöön

Edustajisto valtuutti JHL:n hallituksen päätöksentekoon

JHL:n edustajiston puheenjohtajisto JHL:n edustajisto päätti tämän päiväisessä ylimääräisessä kokouksessaan delegoida liiton hallituksen tekemään päätökset kunta-alan, valtion, kirkon ja yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelujen neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Päätöksen taustalla oli selvä syy – neuvottelutuloksia sopimusaloilla – kirkkoa ja kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta lukuun ottamatta – ei ole syntynyt.

JHL:n sopimustoimitsija Esko Vatanen esitteli edustajistolle kirkon alan neuvottelutulosta. Ennen kuin edustajisto teki päätöksen, sille selostettiin ensin eilen syntynyt kirkon alan neuvottelutulos. Neuvottelutulosta esitteli sopimustoimitsija Esko Vatanen.

Edustajistolle kerrottiin viimeisimmät tiedot neuvottelujen tilanteesta niin kuntapuolella, valtiolla kuin yksityisellä sosiaalipalvelualallakin.

Kunta-alan pääpöydän neuvottelutuloksen pääpiirteet kertoi JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Teknisten ja tuntipalkkaisten tilannetta selosti sopimustoimitsija Hannu Salminen, perhepäivähoitajien liitteen 12 tilannetta Minna Pirttijärvi, valtion tilannetta neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch ja yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutilannetta sopimustoimitsija Mari Keturi.

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta taustoitti edustajistolle neuvottelutilannetta. Sopimusalat jatkavat neuvotteluja

Kunta-ala neuvottelut jatkuvat vielä teknisten, tuntipalkkaisten, opettajien ja lääkärien osalta. Valtio jatkaa neuvotteluja torstai-iltana ja yksityinen sosiaalipalveluala perjantaina. Myös useat muut JHL:n neuvottelupöydät – muun muaassa PTY, yliopistot ja yksityinen terveyspalveluala – ovat vielä kesken.

Ammattiliitoilla on aikaa saada sopimusalojensa neuvottelut päätökseen perjantaihin 25.10. klo 16:een saakka. Tuolloin keskusjärjestöt arvioivat tehtyjen sopimusten kattavuuden. Jos riittävän moni ammattiliitto on tuolloin neuvotellut työ- ja virkaehtosopimuksensa kasvusopimuksen pohjalta, toteutuvat myös maan hallituksen tukitoimet.