Siirry sisältöön

Kirkon neuvotteluissa luonnosteltiin allekirjoituspöytäkirjaa

Kirkon sopimusalalla maanantaina 14.10.13 jatkuneissa neuvotteluissa luonnosteltiin allekirjoituspöytäkirjaa työantajan kirjoittaman pohjan perusteella. Kyseessä oli luonnos, jossa käytiin läpi lähinnä tulevan sopimuksen rakennetta ja asioita, joita siihen kirjataan. Luonnos sisälsi myös runsaasti työantajan näkemyksiä eri asioista, mutta varsinainen asioiden kommentointi ja sopiminen jäi vielä tulevien neuvottelujen työlistalle.

Neuvottelussa jaettiin myös työnantajan uusi esitys seurakuntien mahdollisuudesta sopia  työsuhteen ehdoista paikallisesti, virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavasti, mikäli taloustilanne on poikkeuksellisen vaikea. Tämä sopimus liittyy työllisyys- ja kasvusopimuksen ns. kriisilausekkeeseen, ja asiaan palataan neuvottelujen jatkuessa.

Kirkon pöydässä käsiteltiin nyt myös ensimmäisen kerran vuosilomalain muutosten vaikutusta kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Asiaa käsiteltiin työnantajan esityksen pohjalta, ja siitä päätettiinkin laatia lisäselvityksiä.

JHL:n taholta neuvotteluissa toistettiin kanta, jonka mukaan työllisyys- ja kasvusopimuksessa määritellyt korotukset tulisi jakaa yleiskorotuksina ja virka- ja työehtosopimuksen tekstimuutoksilla ei tulisi heikentää kirkon palkansaajien asemaa.

Seuraavan kerran osapuolet tapaavat perjantaina 18.10.

Lisätietoja: sopimustoimitsija Esko Vatanen, 040 5312 734