Siirry sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

JHL pitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun keskittämistä kattavasti yhdelle toimijalle kannatettavana uudistuksena. Vahvemmat ja laajemmat järjestäjät ovat JHL:n mielestä työnantajana houkuttelevampia. Henkilöstön näkökulmasta monipuolinen toiminta saman organisaation sisällä mahdollistaa osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen, työkierron ja urakehityksen.

Järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti lähtee ajatuksesta, jossa sote-alueen järjestämisvastuu toteutetaan pääsääntöisesti vastuukuntamallilla.

JHL muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriölle jättämässään lausunnossa, että eri toimijoiden järjestämisvastuulla olevien palveluiden tulee olla lainsäädännössä selkeästi määritelty, jotta palveluketjut toimisivat moitteettomasti eikä päällekkäisyyksiä pääsisi syntymään.

Lausunto kokonaan