Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 – Kuntatalouden näkymät

JHL:n mielestä leimallinen piirre vuoden 2014 talousarvioesityksessä on heikko julkistaloudellinen tilanne ja hidas talouskasvu. Talous heijastuu suoraan verokertymään ja tämä vaikuttaa julkisen sektorin toimintaedellytyksiin.

Liitto korostaa lausunnossaan, että heikon talouskasvun aikana julkisella sektorilla tulee olla aktiivinen rooli suhdanteiden tasaamisessa ja uuden kasvun luomisessa.

JHL:n mielestä on kyseenalaista tukeeko hallituksen esitys vuoden 2014 talousarvioksi näitä tavoitteita.

Talousarvion yhteydessä kasvupolitiikan suureksi linjaksi on valittu julkisen sektorin sekä erityisesti kuntatalouden kiristäminen.

Lausunto kokonaan