Siirry sisältöön

Kunta-alan pääryhmä kokoontui uudella kokoonpanolla

Kunta-alan keskustason työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään keskiviikkona 2.10. kun pääryhmä kokoontui. Edellisestä neuvottelukerrasta pääryhmän kokoonpano oli nyt muuttunut siten, että myös TEHY teki paluun kunta-alan pääryhmän neuvotteluihin.

Tämähän mahdollistui kun kunta-alan sopijaosapuolet viime viikolla valtakunnansovittelija Esa Longan johdolla päätyivät yhteisymmärrykseen kunta-alan neuvottelutoiminnan kehittämisestä. Kunta-alan neuvottelutoiminnan viimeaikainen eheytymiskehitys on myönteinen asia.

Tämän päivän kokouksessa käytiin läpi vuosiloma- ja palkkahinnoittelutyöryhmien tilanteita. Vuosilomatyöryhmän osalta on edelleen todettava että osapuolilla ei ole yhteistä näkemystä vuosilomamääräysten uudistamisesta. Työryhmässä on tosin ollut käsittelyssä erilaisia malleja erimielisyyskysymysten ratkaisemiseksi. Työryhmän tukena toimii myös kunta-alan tilastotyöryhmä jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida näiden eri ratkaisumallien kustannusvaikutuksia.

Palkkahinnoittelutyöryhmä on jatkanut palkkahinnoitteluliitteiden tarkastelua. Työ painottuu tekniseen palkkahinnoitteluliitteiden tekniseen läpikäyntiin. On mahdollista että tätä työtä jatketaan myös tulevan sopimuskauden aikana tätä tehtävää varten asetettavassa työryhmässä.

Kunta-alan jaksotyöaikakokeiluun liittyvät tulokset ja johtopäätökset eivät valmistu tämän neuvottelukierroksen takarajaan mennessä. Tätä asiaa koordinoinut työryhmää tulee näillä näkymin jatkamaan työtään myös tämän neuvottelukierroksen jälkeen, sen pohjalta mitä tästä sopijaosapuolet erikseen sopivat. Mahdollista on myös se, että sopimuskauden aikana on tarvetta käydä läpi KVTES- alueen työaikamääräyksiä laajemminkin – tästä ei kuitenkaan vielä ole sovittu.

Kunta-alan tuloksellisuustyötä kehittävä TUKA- ryhmä on myös tänään kokoontunut mm. käsittelemään osapuolten neuvotteluesityksiä.

Tänään pääryhmässä vuoropuhelua jatkettiin myös kuntien taloudellisesta tilanteesta. Osapuolilla on ainakin tässä vaiheessa eri näkemys siitä millä toimilla kunta-alalla voisi sopimuksellisesti vastata kuntien ja kuntayhtymien tiukkenevaan taloudelliseen tilanteeseen.

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 8.10.2013.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, gsm 0400 912 399
neuvottelupäällikkö Håkan Ekström, gsm 040 8282 865