Siirry sisältöön

JHL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Leimallinen piirre vuoden 2014 talousarvioesityksessä on heikko julkistaloudellinen tilanne ja hidas talouskasvu. Talous heijastuu suoraan verokertymään ja tämä vaikuttaa julkisen sektorin henkilöstöpolitiikkaan niin kunnissa kuin valtiollakin. Merkittävä vaikutus julkisen sektorin liikkumatilaan on myös kehyspäätöksen yhteydessä tehdyllä osinkoverouudistuksella. Uudistuksen tavoite on tukea elinkeinoelämää ja lisätä sitä kautta yksityisen sektorin työllisyyttä.

JHL toivoo että tämä tavoite saavutetaan, mutta muistuttaa samalla julkisen sektorin ja julkisen työn tärkeydestä. Erilaisissa vertailuissa Suomen suurimmat edut kansainvälisessä kilpailussa ovat turvallisuus ja eheä yhteiskunta. Ilman julkisia turvallisuus- ja hyvinvointipalveluja tämä kilpailuetu menetetään. Siksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia julkisista palveluista myös heikon taloustilanteen aikana.

Lausunto kokonaan