Siirry sisältöön

Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisluonnoksesta

JHL kiinnittää lausunnossaan huomiota muutamiin perustutkinnon muodostumiseen liittyviin osioihin sekä tutkinnon osien valinnausuudessa ns. ammattiin liittyviin kriittisiin tutkinnon osiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetty lausunto kokonaisuudessaan.