Siirry sisältöön

Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteuttaminen

Lausunto valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteuttamisesta 18.3.2013

Aluehallinto-uudistuksen toimeenpano ja toteutuminen eivät ole JHL:n tietojen mukaan sujunut niin mallikkaasti, kuin hallitus selonteossaan esittää. Kehitettävää on vielä muun muassa Aluehallintovirastojen (AVI) ja Elinkeino- liikenne-, ympäristökeskusten (ELY) keskusten johtamisessa, henkilöstön resursoinnissa sekä henkilöstöpolitiikan organisoinnissa.

Lausunto kokonaan