Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-07-29 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2015-07-06 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2015-07-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2015-06-22 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-06-22 På svenska » Om JHL » Aktiviteter
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Det är tillåtet att använda periodarbete!
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Periodarbete i hemvård och primärvård
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Formellt periodarbete och nya bestämmelser
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid