Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-04-16 På svenska » Om JHL » Eurovalet 2014
2014-04-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-04-16 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-04-10 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-04-10 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2014-04-08 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » PALTA/LTY-branscherna
2014-04-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Holiday Club
2014-04-03 På svenska » Om JHL » JHL-Kraft » Tävling för studerande
2014-04-02 På svenska » Arbetsliv » Internationellt » JHL:s biståndsarbete
2014-04-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd