Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-09-22 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » För yrkesbranscher
2016-09-21 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2016-09-21 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Boka semesterställe
2016-09-19 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2016-09-09 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2016-09-08 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Stadgar
2016-09-02 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Svensktalande personal
2016-09-02 På svenska » Om JHL » Organisation » Representantskap och förbundsstyrelse
2016-09-01 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Förbundets ledning
2016-08-29 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser