Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-02-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-02-13 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hemma, i goda händer » Föreslå mottagare av I goda händer-hedersomnämnandet
2017-02-13 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hemma, i goda händer
2017-02-07 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Ordlista för medlemsansvariga
2017-02-02 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer
2017-01-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-01-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2017-01-11 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2017-01-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-01-03 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Skolinformatörer » Presentationsmaterial