Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-05-19 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
2017-05-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-05-03 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-04-26 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Personliga assistenter
2017-04-26 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Gällande avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Gällande avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal
2017-04-04 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-03-30 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Levi semesteraktie 7