Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-03-21 På svenska » Gör och lär » Ung i facket
2017-03-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-03-16 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata socialvården
2017-03-15 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Gällande avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Avtalsrörelsen 2013
2017-03-15 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Gällande avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Avtalsrörelsen 2013 » TS 2014–2016
2017-03-15 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » För yrkesbranscher
2017-03-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten