Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-10-02 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Medlemsrekryterare belönas
2015-10-02 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-09-16 På svenska » Om JHL » Medlemsförbunden
2015-09-16 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Övrigt utbildningsstöd
2015-09-15 På svenska » Om JHL
2015-09-15 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-09-11 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2015-09-10 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2015-09-08 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb
2015-09-08 På svenska » Arbetsliv » Samarbete på jobbet