Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-05-26 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-05-26 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Svensktalande personal
2015-05-12 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-05-05 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2015-05-05 På svenska » Gör och lär » Ung i facket
2015-05-05 På svenska » Gör och lär » Ung i facket » Ungdomssektionen EKSTAS
2015-04-28 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker
2015-04-22 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Skolinformatörer » Ersättningar och arvoden
2015-04-22 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2015-04-22 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Fler är mer