Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-05-03 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata socialvården
2016-05-03 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2016-05-03 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Ordlista för medlemsansvariga
2016-05-03 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Stadgar
2016-05-02 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2016-04-20 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2016-04-12 På svenska » Om JHL » Medlemsförbunden
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Medlemskort: plast och mobil