Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-12-19 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Daghem och skola
2014-12-18 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2014-12-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-12-17 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-12-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2014-12-16 På svenska » Avtal
2014-12-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Vårdreformen
2014-12-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2015
2014-12-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2014-12-11 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Lokala kurser