Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-04-21 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Egentliga Finland
2015-04-21 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-04-21 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-04-21 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2015-04-17 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bostäder
2015-04-17 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Samarbete
2015-04-17 På svenska » Arbetsliv » Hjälp i anställningsfrågor » Anställning
2015-04-17 På svenska » Arbetsliv » Samarbete på jobbet » Omställningar i statssektorn
2015-04-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-04-14 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker