Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-08-29 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2016-08-29 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Förbundets ledning
2016-08-24 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Uppsägning av JHL-medlemskapet
2016-07-27 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Lokala kurser » Beställ en föreningskurs
2016-07-27 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2016-07-05 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Personliga assistenter
2016-07-05 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata socialvården
2016-06-23 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Dokumentmallar