Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-01-29 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-01-26 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-01-19 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-01-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2015-01-16 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Försäkringar » Mera Turvaförsäkringar
2015-01-15 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Övriga förmåner
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bränsle och hyrbil
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner