Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-06-13 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-06-12 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
2014-06-12 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Arbetstid
2014-06-12 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Semester
2014-06-12 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Semester
2014-06-12 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-06-12 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-06-11 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2014-06-09 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2014-06-09 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2014