Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-12-01 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-12-01 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2015-12-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen
2015-12-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2015-12-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2015-11-23 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-11-20 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » Semesterstöd från Hyvinvointilomat
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » Semesterstöd från Solaris-lomat