Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-02-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Kryssningar
2016-02-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Anställningsformer
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Arbetslöshetsskydd
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Olika anställning – olika förmåner
2016-02-10 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2016-02-09 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2016-02-09 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Föreningarnas JHL-SHOP
2016-02-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2016-02-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Betalsätt