Kurser på finska och svenska

Kurser JHL ordnar varje år hundratals kurser, däribland 10–15 på svenska.

Till JHL:s svenska kursutbud hör bland annat:

  • Förtroendemannakurser
  • Kurser för nya medlemmar
  • Kurser för föreningsfunktionärer
  • Yrkesinriktade studiedagar

Kurserna är antingen helt gratis eller mycket starkt subventionerade. JHL står för resekostnaderna enligt villkoren i resereglementet.

Vill du veta mera?

Information om kurser och utbildning finns på Gör och lär-sidorna.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-11-23 På svenska » Arbetsliv » Internationellt » JHL på den europeiska arenan
2016-11-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Arbetsredskap
2016-11-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2016-10-28 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2016-10-19 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2016-10-19 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer
2016-10-19 På svenska » Om JHL » Materialbanken
2016-10-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Äldreomsorg
2016-10-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hälsovård
2016-10-11 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher