A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-11-23 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-11-20 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » Semesterstöd från Hyvinvointilomat
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » Semesterstöd från Solaris-lomat
2015-11-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL semester 2016
2015-11-05 På svenska » Om JHL » JHL i siffror
2015-11-05 På svenska » Gör och lär » Ung i facket
2015-11-05 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » För yrkesbranscher
2015-11-05 På svenska » Om JHL » Materialbanken