A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-07-31 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-07-28 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Avtalssystemet
2014-07-28 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2014-06-13 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-06-12 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
2014-06-12 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Arbetstid
2014-06-12 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Semester
2014-06-12 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Semester
2014-06-12 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-06-11 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd