A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-06-30 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2017-06-20 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-06-20 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-06-19 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Egentliga Finland
2017-06-14 På svenska » Arbetsliv » Arbetshälsa
2017-06-13 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-06-13 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bränsle och hyrbil
2017-06-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Svensktalande personal
2017-06-08 På svenska » Arbetsliv » Hjälp i anställningsfrågor » Arbetsavtal
2017-05-30 På svenska » Gör och lär » Utbildning