A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-04-20 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2016-04-12 På svenska » Om JHL » Medlemsförbunden
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Medlemskort: plast och mobil
2016-04-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Håll medlemskapet i skick
2016-04-07 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Semester
2016-04-06 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata hälsovården
2016-04-04 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2016-04-04 På svenska » Gör och lär » Utbildning