A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-08-24 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Uppsägning av JHL-medlemskapet
2016-07-27 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Lokala kurser » Beställ en föreningskurs
2016-07-27 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2016-07-05 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Personliga assistenter
2016-07-05 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata socialvården
2016-06-23 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Dokumentmallar
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Stadgar
2016-06-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna