A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-01-26 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-01-26 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-01-19 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-01-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2015-01-16 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Försäkringar » Mera Turvaförsäkringar
2015-01-15 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Övriga förmåner
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bränsle och hyrbil
2015-01-15 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner