A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-01-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-01-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2017-01-11 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2017-01-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-01-03 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Skolinformatörer » Presentationsmaterial
2017-01-03 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hemma, i goda händer
2017-01-02 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hemma, i goda händer » Årets vårdare 2017
2017-01-02 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2017-01-02 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Medlemsavgiften
2016-12-29 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Dokumentmallar