A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-03-21 På svenska » Gör och lär » Ung i facket
2017-03-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-03-16 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Privata socialvården
2017-03-15 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Gällande avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Avtalsrörelsen 2013
2017-03-15 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Gällande avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal
2017-03-15 På svenska » Avtal » Avtalsrörelsen 2013 » TS 2014–2016
2017-03-15 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » För yrkesbranscher
2017-03-13 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten