A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-07-29 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Tidningar och kalender
2015-07-06 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2015-07-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2015-06-22 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-06-22 På svenska » Om JHL » Aktiviteter
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Det är tillåtet att använda periodarbete!
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Periodarbete i hemvård och primärvård
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid » Förändringen av periodarbetet » Formellt periodarbete och nya bestämmelser
2015-06-09 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal » Arbetstid