A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2017-05-19 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
2017-05-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2017-05-03 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2017-04-26 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Personliga assistenter
2017-04-26 På svenska » Avtal » Kyrkans avtal » Gällande avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal » Gällande avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Statssektorns avtal
2017-04-26 På svenska » Avtal » Kommunsektorns avtal
2017-04-04 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2017-03-30 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Levi semesteraktie 7