A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-10-31 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap
2014-10-31 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-10-30 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2014-10-30 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker
2014-10-29 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-10-29 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-10-27 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2014-10-21 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » Energibranschen
2014-10-21 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Grupp-SMS och videokonferens
2014-10-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev