A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-11-26 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-11-26 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Vårdreformen
2014-11-26 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2014-11-20 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bränsle och hyrbil
2014-11-20 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Avgiftsbefrielse
2014-11-13 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2014-11-13 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-11-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2015
2014-11-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2014-11-12 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor