A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-12-19 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Daghem och skola
2014-12-18 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2014-12-17 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-12-17 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-12-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2014-12-16 På svenska » Avtal
2014-12-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Vårdreformen
2014-12-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2015
2014-12-12 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2014-12-11 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Lokala kurser