A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-10-02 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Medlemsrekryterare belönas
2015-10-02 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2015-09-16 På svenska » Om JHL » Medlemsförbunden
2015-09-16 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Övrigt utbildningsstöd
2015-09-15 På svenska » Om JHL
2015-09-15 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-09-11 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2015-09-10 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2015-09-08 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb
2015-09-08 På svenska » Arbetsliv » Samarbete på jobbet