A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-03-05 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Vårdreformen
2015-03-05 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2015-03-04 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2015
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Holiday Club
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2015-02-27 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen
2015-02-27 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Levi semesterlägenhet