A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-03-25 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Ordlista för medlemsansvariga
2015-03-24 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-03-24 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-03-24 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Fakta om facket
2015-03-24 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2015-03-24 På svenska » Medlem i JHL » Föreningarna
2015-03-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Förmåner: säsong och semester
2015-03-23 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2015-03-20 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Håll medlemskapet i skick
2015-03-20 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev