A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-09-01 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige
2014-09-01 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Medlemskort: plast och mobil
2014-08-29 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Dokumentmallar
2014-08-29 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2014-08-27 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-08-27 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-08-26 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-08-25 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd » JHL- och PHT-semester 2014
2014-08-25 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semesterstöd
2014-08-19 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Holiday Club