A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-02-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Kryssningar
2016-02-10 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsservice 24h
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Anställningsformer
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Arbetslöshetsskydd
2016-02-10 På svenska » Arbetsliv » Otrygga jobb » Olika anställning – olika förmåner
2016-02-10 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Österbotten
2016-02-09 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Semester- och hotellrabatt
2016-02-09 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Föreningarnas JHL-SHOP
2016-02-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Arbetsgivarinfo
2016-02-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Betalsätt