A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2015-04-27 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2015-04-22 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Skolinformatörer » Ersättningar och arvoden
2015-04-22 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2015-04-22 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Fler är mer
2015-04-21 På svenska » Om JHL » Svenskt och regionalt » Tvåspråkiga regionkontor » Egentliga Finland
2015-04-21 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2015-04-21 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Kompetent Kraft
2015-04-17 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Bostäder
2015-04-17 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Intressebevakning » Samarbete
2015-04-17 På svenska » Arbetsliv » Hjälp i anställningsfrågor » Anställning