A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2016-11-23 På svenska » Arbetsliv » Internationellt » JHL på den europeiska arenan
2016-11-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsrekryterare » Arbetsredskap
2016-11-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2016-10-28 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva » Föreningarna » Blanketter och material
2016-10-19 På svenska » Gör och lär » Utbildning
2016-10-19 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer
2016-10-19 På svenska » Om JHL » Materialbanken
2016-10-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Äldreomsorg
2016-10-12 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Hälsovård
2016-10-11 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher