A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-04-23 På svenska » Om JHL » Materialbanken » Publikationer » Övriga handböcker
2014-04-23 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Föreningsbrev
2014-04-16 På svenska » Om JHL » Eurovalet 2014
2014-04-16 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-04-16 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-04-10 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-04-10 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor » Medlemsbrevet Poängen
2014-04-08 På svenska » Avtal » Privatsektorns avtal » PALTA/LTY-branscherna
2014-04-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Holiday Club
2014-04-03 På svenska » Om JHL » JHL-Kraft » Tävling för studerande