A-kassa

eWertti Webbkassa och eEmeli Telefonkassa Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena fungerar i nära samarbete med facket JHL.

De flesta av JHL:s medlemmar hör till a-kassan, som på ansökan betalar inkomstrelaterad dagpenning (också i anslutning till sysselsättningsfrämjande service, till exempel utbildning) och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Uppdaterat: 2013-08-05

Senaste nytt

2014-09-18 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » Försäkringar
2014-09-17 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Övrigt utbildningsstöd
2014-09-17 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Kursstöd och avgifter » Yrkesinriktade studiedagar
2014-09-16 På svenska » Medlemssidor » Dina JHL-sidor
2014-09-16 På svenska » Medlem i JHL » Medlemsförmåner » JHL:s semesterställen » Holiday Club
2014-09-11 På svenska » Gör och lär » Utbildning » Svenska kurser
2014-09-11 På svenska » Arbetsliv » Yrkesbranscher » Rengöring » JHL Ren Kraft 2014 » JHL Ren Kraft Trivselvecka 2014
2014-09-10 På svenska » Medlemssidor » Verktyg för aktiva
2014-09-08 På svenska » Medlem i JHL » Medlemskap » Medlemskort: plast och mobil
2014-09-05 På svenska » Gör och lär » Ung i facket » Ungdomssektionen EKSTAS