Yhteistoiminta

Mikä on yhteistoiminnan tavoite?

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon. Yhteistoimintalakien ja -sopimusten avulla halutaan kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja työoloja.

Yhteistoiminnalla pyritään edistämään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja muutosten onnistunutta toteuttamista. Parhaiten yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelemisen avulla. Yhteistoiminta on myös osa johtamista.

Myös tiedottaminen on tärkeä osa yhteistoimintaa - sekä ennen että jälkeen yhteistoimintamenettelyn.

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta säädetään eri sektoreilla joko yhteistoimintalaissa tai keskusjärjestöjen ja alakohtaisissa sopimuksissa.

Yhteenveto kaikkien sektoreiden (kunta, valtio, kirkko, yksityiset alat) yt-asioista löytyy JHL:n oppaasta Parempaan yhteistoimintaan (pdf).

Yksityisen sektorin yt-laista voi lukea lisää ammattiliittojen yhteistoimintaoppaasta.

Yhteistoimintaa säätelevät lait:

Kunta-ala

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta 20.12. 2013

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13.4.2007/449 (Finlex)

Yksityiset yritykset, yhdistykset ja säätiöt

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 30.12.2013

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 (Finlex)

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335 (Finlex)

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 30.3.2010/216 (Finlex)

Valtio

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (Finlex)   

Kirkon ala

Kirkon yhteistoimintasopimus

Päivitetty: 9.2.2016

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani