Yhteistoiminta

Mikä on yhteistoiminnan tavoite?

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon. Yhteistoimintalakien ja -sopimusten avulla halutaan kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja työoloja.

Yhteistoiminnalla pyritään edistämään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja muutosten onnistunutta toteuttamista. Parhaiten yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelemisen avulla. Yhteistoiminta on myös osa johtamista.

Myös tiedottaminen on tärkeä osa yhteistoimintaa - sekä ennen että jälkeen yhteistoimintamenettelyn.

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta säädetään eri sektoreilla joko yhteistoimintalaissa tai keskusjärjestöjen ja alakohtaisissa sopimuksissa.

Yhteenveto kaikkien sektoreiden (kunta, valtio, kirkko, yksityiset alat) yt-asioista löytyy JHL:n oppaasta Parempaan yhteistoimintaan (pdf).

Yksityisen sektorin yt-laista voi lukea lisää ammattiliittojen yhteistoimintaoppaasta.

Yhteistoimintaa säätelevät lait:

Kunta-ala

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta 20.12. 2013

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 13.4.2007/449 (Finlex)

Yksityiset yritykset, yhdistykset ja säätiöt

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 30.12.2013

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 (Finlex)

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335 (Finlex)

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 30.3.2010/216 (Finlex)

Valtio

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (Finlex)   

Kirkon ala

Kirkon yhteistoimintasopimus

Päivitetty: 9.2.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit