Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu

 • edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa, kuten työntekijöiden aloitteiden tai ongelmatilanteiden selvittämisessä ja työsuojelutarkastuksissa
 • toimii yhdessä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden kanssa
 • perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työyhteisön tilaan työpaikkakäyntien, tilastojen ja raporttien avulla
 • perehtyy työsuojelusäädöksiin
 • kiinnittää työntekijöiden huomion turvallisiin työtapoihin
 • osallistuu työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttaviin asioiden ja muutoksiin vaikuttamiseen
 • osallistuu riskien arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • osallistuu työpaikan yhteisten periaatteiden ja pelisääntöjen luomiseen
 • osallistuu työpaikan kehittämiseen työsuojeluasioissa
 • seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutumista
 • pitää työsuojeluasioita esillä tekemällä aloitteita, olemalla aktiivinen ja ennakoiva
 • voi keskeyttää vaarallisen työn tekemisen
 • toimii yhteistyössä muiden työsuojelutoimijoiden ja henkilöstön edustajien kanssa

Työsuojeluvaravaltuutetut

Työsuojeluvaravaltuutettu hoitaa valtuutetun tehtäviä varsinaisen ollessa estyneenä. Työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava työnantajalle estymisestään ja tehtävän siirrosta varavaltuutetulle.

Estyminen voi olla lyhytaikaista - esimerkiksi kokoukseen tai tarkastukseen osallistumisen takia - tai pitempiaikaista, jolloin varavaltuutettu saa varsinaisen valtuutetun toimintaedellytykset kuten oikeudet tiedonsaantiin, ajankäyttöön ja työn keskeyttämisoikeuden.

Työpaikkakohtaisista käytännöistä, kuten työsuojeluvaltuutetun vuosiloman ja pitempien sairauslomien sijaisuuksista on hyvä sopia työpaikalla jo etukäteen.

Vaaleihin ja vaaliohjeisiin liittyviä linkkejä

Päivitetty: 5.10.2015

Uusimmat päivitykset

9.2.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.2.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.2.2016 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenhankkijat » Työkaluja jäsenhankkijoille
9.2.2016 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
8.2.2016 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » Yhdistystoiminta » Ohjeet
8.2.2016 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » Edunvalvonta
8.2.2016 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Tuetut lomat
8.2.2016 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Vanhustyö » Verkoston jäsenet
8.2.2016 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Varhaiskasvatus » Varhaiskasvatuksen verkosto » Verkoston jäsenet
5.2.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Välinehuolto