Työsuojelupäällikkö

Työnantajan edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa on työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja nimeää tehtävään, ellei hän itse hoida tehtävää.

Työsuojelupäällikön tehtävät

  • avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelun asiantuntemuksen hankinnassa ja yhteistyön järjestämisessä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa
  • järjestää, ylläpitää ja kehittää työsuojelun yhteistoimintaa
  • toimii myös yhtenä työsuojelun asiantuntijana organisaatiossa.

Työsuojelupäällikön on oltava riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä edellytykset asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.

Uusimmat päivitykset

26.10.2016 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Tuetut lomat » Hyvinvointilomien tuetut lomat
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Ympäristöala
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Välinehuolto
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Turvallisuusala
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
26.10.2016 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala