Työssä jaksaminen

Työssä jaksamisen perusedellytykset muodostuvat kunnollisista työoloista, työssä tarvittavasta osaamisesta, mielekkäästä työstä sekä työntekijän työkyvystä ja yksityiselämästä.

Kunnolliset työolot tarkoittavat turvallista työpaikkaa, jossa työolosuhteet ovat kunnossa, työn määrä on sopiva ja työn järjestelyt ovat kunnossa.

Työn vaativuus, vaihtelevuus ja uuden oppimisen mahdollisuus ovat yhteydessä työntekijän osaamiseen. Oppimiseen pitää olla mahdollisuus työn muuttuessa. Uuden oppimista tarvitaan myös erilaisiin tehtäviin hakeutumiseksi. Ajan kuluminen muuttaa sekä työntekijää että työtä, eikä asioiden muuttumattomuutta kannata turhaan tavoitella.

Työn mielekkyyden kokemus ja motivaatio vaihtelevat eri aikoina. Niiden säilymiseksi tarvitaan mm. luottamusta työpaikalla, oikeudenmukaista esimiestyötä, kokemusta työn arvostuksesta, palkitsevuutta. Toimivat henkilösuhteet ja vuorovaikutus voivat tukea työssä jaksamista.

Ihminen ei ole kone. Paitsi oma työkyky ja terveys myös yksityiselämässä tapahtuvat asiat vaikuttavat työssä jaksamiseen. Oleellista on pitää mielessä, että kenenkään ei tarvitse yrittää olla täydellinen - kohtuullisen tuloksen pitää riittää.

Apuja kun ei jaksa

Kun työssä jaksaminen tuntuu vaikealta, on syytä pohtia syitä, joista jaksamattomuus johtuu, ja keinoja miten jatkaa eteenpäin. Kehityskeskustelu on selkeä tilanne nostaa työn tekemistä haittaavat asiat esille, jos asioista ei esimiehen kanssa tule aiemmin keskusteltua. Työsuojeluvaltuutettu voi toimia tukihenkilönä asioiden käsittelyssä ja eteenpäinviemisessä. Työterveyshuolto on apuna, kun työntekijän terveys on vaarassa. Sairauspoissaoloilla ei työssä olevat ongelmat kuitenkaan korjaannu, vaan työhön liittyvät pulmat pitää käsitellä työpaikalla.

Tutustu

VM ja valtion pääsopijat ovat laatineet yhdessä esitteen Keveyttä työhön - Työstressi ja kuormitus haltuun, jossa annetaan toimintaohjeita työstressin tunistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Päivitetty: 5.10.2015

Uusimmat päivitykset

28.6.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
26.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
21.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Henkilökohtaiset avustajat
20.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pohjanmaa » Pohjanmaan hallinto- ja alueryhmä
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Yhdistyskirjeet
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
19.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot