Työttömyysturva

Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi. Työttömyysaikaisia toimeentuloetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan työntekijöille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan kuulumattomat saavat Kelalta peruspäivärahaa.

JHL:n jäsenenä olet myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsen. Se maksaa sinulle ansiopäivärahaa, mikäli olet siihen oikeutettu.

Työttömyysetuuksien saamisen ehdoton edellytys on, että työttömäksi jäänyt ilmoittautuu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuuksiin on yleensä oikeus myös lomautuksen aikana.

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on sidottu tuloihin. Useimmiten päiväraha on noin 50 – 70 prosenttia palkasta. Peruspäivärahan suuruus vaihtelee vuosittain. Kaikkiin työttömyysetuuksiin kuuluu lapsikorotus, jonka suuruus riippuu lasten määrästä. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Julkisten ja hyvinvointialjen työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, miten menettelet jos joudut työttömäksi. Kassa tarjoaa ajanmukaiset palvelut myös koulutustuen ja vuorottelukorvauksen suhteen.

Tutustu näihin

 

 

Päivitetty: 18.10.2016

Uusimmat päivitykset

20.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Vakuutusedut jäsenille
20.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Oppaat
20.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
17.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
16.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
15.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
15.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pääkaupunkiseutu » Ammatilliset verkostot pääkaupunkiseudulla
15.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Sopimukset » Valtio » Valtion kohdeviestit