Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työntekijä sopimuksen perusteella ryhtyy tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan. Työsuhde voi syntyä, vaikka työtä tehdään esimerkiksi kotona omalla tietokoneella.

Työsuhteeseen kuuluu, että työnantaja maksaa palkasta työeläkemaksun ja muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Työelämää koskee usea eri laki

Lähetettyjen työntekijöiden, kotitaloustyöntekijöiden työsuhteista ja asevelvollisen työsuhdeturvasta on säädetty erikseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

 

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala