Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työntekijä sopimuksen perusteella ryhtyy tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan. Työsuhde voi syntyä, vaikka työtä tehdään esimerkiksi kotona omalla tietokoneella.

Työsuhteeseen kuuluu, että työnantaja maksaa palkasta työeläkemaksun ja muut lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Työelämää koskee usea eri laki

Lähetettyjen työntekijöiden, kotitaloustyöntekijöiden työsuhteista ja asevelvollisen työsuhdeturvasta on säädetty erikseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

 

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla