Työsopimus

Mikä on työsopimus?

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka laki ei sitä edellytä. Kun sopimus on tehty kirjallisena, on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa sovittiin. Ellei työsopimusta kuitenkaan ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli kyse on toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai yli kuukauden pituisen määräajan. Jos työntekijä on alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, on työnantajan annettava edellä mainittu kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Lisää tietoa edellä mainitusta kirjallisesta selvityksestä löydät työsopimuslain 2 luvun 4 §:stä.

Mitä työsopimuksella olisi hyvä sopia?

 • Osapuolet (työntekijän ja työnantajan nimi ja koti- tai liikepaikka)
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus.
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus vai muu, esimerkiksi harjoittelu.
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus.
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa sopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika.
 • Työn suorittamispaikka.
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät.
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi.
 • Säännöllinen työaika
 • Työhön sovellettava työehtosopimus.
 • Vuosiloman määräytyminen.
 • Irtisanomisaika.

Työsopimuksella ei voida sopia kyseisestä alalla noudatettavasta työehtosopimuksesta huonommin. Alaasi koskevasta työehtosopimuksesta (tes) löydät alalla noudatettavat vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät.

Jos olet epävarma työsopimuksesi oikeellisuudesta, käänny työpaikkasi luottamusmiehen tai lähimmän JHL:n aluetoimiston puoleen työsopimuksesi tarkistuttamista varten.

Työehtosopimusta voit tiedustella työpaikkasi luottamusmieheltä.

Voit myös soittaa JHL:n edunvalvonnan palvelunumeroon 010 7703 311 ma-pe klo 9-15.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

 

Päivitetty: 1.12.2015

Uusimmat päivitykset

20.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Vakuutusedut jäsenille
20.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Oppaat
20.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
17.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
16.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
15.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
15.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pääkaupunkiseutu » Ammatilliset verkostot pääkaupunkiseudulla
15.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Sopimukset » Valtio » Valtion kohdeviestit