Tasa-arvo työelämässä

Esimerkki:

Maija on työskennellyt opiskelujensa ohessa kolme vuotta, ja valmistuttuaan hän on hakemassa vakituista työpaikkaa.
Työhaastattelu meni mukavasti kunnes haastattelija kysyi, onko Maijalla suunnitelmia avioitumisesta tai perheen perustamisesta. Maija yllättyi. Eihän yksityisasioista saa kysyä työhaastattelussa, elleivät ne liity oleellisesti työn tekemiseen tai työstä selviytymiseen.
Maija ei saanut hakemaansa työpaikkaa, vaan sen sai vähemmän koulutettu nuori mies, jolla oli myös vähemmän työkokemusta. Maija mietti, pitäisikö hänen valittaa päätöksestä? Miten asiassa pitäisi edetä?

Miksi tasa-arvotyötä tehdään?

Tasa-arvotyön tavoitteena on taata kaikille tasa-arvoinen kohtelu sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä riippumatta. Sukupuoli tai muu henkilöstä johtuva syy ei saa olla syynä eriarvoiseen kohteluun myöskään työelämässä.
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten välitöntä tai välillistä syrjimättömyyttä henkilöstä johtuvien ominaisuuksien vuoksi.

Näitä ovat mm.
• kansalaisuus tai etninen alkuperä
• uskonto tai vakaumus
• ikä
• sukupuoli
• sukupuoli-identiteetti
• sukupuolen kokeminen tai seksuaalinen suuntautuminen
• vamma tai sairaus.

Tasa-arvoa ajatellaan helposti itsestäänselvyydeksi ja jo kunnossa olevaksi. Epätasa-arvoisuudet ovat kuitenkin osana yhteiskunnan rakenteita, kulttuuria ja käytäntöjä. Siksi niitä on nostettava edelleen keskusteluun ja toiminnaksi. Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi kysymällä, ovatko hoitohenkilökunnan ja paperityöntekijöiden töiden vastuullisuudet ja palkat samassa suhteessa? Miksi isät ovat edelleen vähemmistönä perhevapaiden pitämisessä? Miksi naisten osuus johtotehtävissä on edelleen oleellisesti pienempi kuin miesten?

JHL:n tavoitteena on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kaikessa edunvalvonnassaan.

Tasa-arvoisuuden edistämistä on myös pätkätöitä tekevien ja näennäisyrittäjinä toimivien, itsensä työllistävien etujen valvonta.

Määräaikaisten työsuhteiden ehtojen saaminen samalle tasolle vakituisten työntekijöiden kanssa on JHL:n neuvottelutoiminnan kärjessä, samoin kuin samapalkkaisuuden edistäminen kaikilla sektoreilla.

Lisätiedon lähteitä:

Päivitetty: 30.1.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala