Mitä sote-uudistus tarkoittaa?

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Sote-uudistus koskettaa meitä kaikkia niin työntekijöinä, palveluiden käyttäjinä kuin veronmaksajinakin. Toteutuessaan kyse on historiallisen isosta muutoksesta.

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteinen  kooste sote- ja maakuntauudistuksen työelämää koskevista kysymyksistä ja vastauksista.

Sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa, että

 • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille, joita tulee 18. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien työnantaja on maakunnan liikelaitos, tytäryhtiö, yksityinen yritys tai järjestö. 
 • Maakunnat perustavat yhteiset, niiden omistuksessa olevat tukipalveluyhtiöt. Yhtiöt tuottavat toimitila-, henkilöstö-, talous-, tietohallinto- ja ICT-palvelut. 
 • Sairaaloille tulee keskinäinen työn- ja vastuunjako. 
 • Kansalaisten valinnanvapautta palvelujen käyttäjinä lisätään. 
 • Sote-palveluiden rahoittamisesta vastaa valtio. 
 • Uudistuksella tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä julkisesta taloudesta.

Mistä kunta tulevaisuudessa vastaa?

Kunnan päätettäväksi jää monia tehtäviä, joilla on vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, kulttuuripalvelut, kaavoitus ja liikennejärjestelyt.

JHL:n näkemyksiä

JHL:n näkemykset valinnanvapauspilotteihin
Hallitus haluaa käynnistää jo vuoden 2017 aikana merkittäviä valinnanvapauspilotteja. Suoran valinnan palvelujen pilottien ja henkilökohtaisen budjetin pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa. Yrityksenä on, että pilotit edesauttavat uudistuksen onnistumista kuntien, tulevien maakuntien ja yritystenkin näkökulmasta. Pilottihankkeessa voi pilotoida joko suoran valinnan palveluja tai henkilökohtaista budjettia. JHL näkee pilottien käynnistämisessä useita haasteita.  Tutustu JHL:n näkemyksiin valinnanvapauspiloteista

/files/images/ajankohtaista/sote_ongelmia_ratkaisuja_jhl_nakemyksia.jpg : 29Kb

JHL:n näkemykset sote-uudistukseen
8-sivuisessa esitteessä liitto tarkastelee sote-uudistusta palvelutuotannon, valinnanvapauden, tiedonsaannin ja henkilöstön aseman näkökulmasta. Esitteessä liitto esittää omia näkökulmiaan sote-uudistuksessa nähtäviin ongelmiin ja tuo esille olemassa olevia ratkaisuja.

SOTE - ongelmia ja ratkaisuja - lataa/tulosta esite.

JHL:n näkökulmia sote-uudistukseen -sivulle on koottu sekä tiedotteita, uutisia että JHL:n lausuntoja.

Ammattiliitto JHL on tukenasi muutoksessa

JHL on vahvasti mukana myös sote-uudistuksen työelämään tuomassa muutoksessa. JHL näkyy työpaikalla jäsenten rinnalla yhdistyksen kautta. JHL tarjoaa yhdistyksille eväät ja keinot toimia paikallisina edunvalvojina. Tarpeen mukaan voit kääntyä sinua edustavan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen. Henkilöstön edustajilla on oma tärkeä roolinsa alueellisesti jo käynnissä olevissa tai käynnistyvissä sote-valmisteluissa.

JHL-opisto kouluttaa jäseniä, yhdistysaktiiveja ja henkilöstön edustajia ajankohtaisista asioista. JHL:n 11 aluetoimistoa ovat myös yhdistysten ja jäsenten apuna ja neuvottelijana. Liittotasolla vaikutamme lainsäädännön valmisteluun ja osallistumme uudistuksen toimeenpanoon.

Liitto on myös  tehnyt 6-sivuisen esitteen " Ammattiliitto on tukenasi muutostilanteissa", jossa kuvataan muutokseen suhtautumista ja kerrotaan, kenen puoleen kannattaa mieltä askarruttavissa kysymyksissä kääntyä.

JHL:n vahvuus on joukkovoima. Yksin emme pärjää, mutta yhdessä voimme vaikuttaa.

Henkilöstö ja sote-uudistus – JHL:n tavoitteet

Henkilöstön siirtyminen kuntien ja kuntayhtymien alaisuudesta maakunnille ja niiden yhteisesti omistamille yhtiöille on henkilöstön asemaan ja tehtävien uudelleen järjestämiseen liittyvä historiallinen muutos.

Siksi on

 • Huolehdittava siitä, että kaikki alan henkilöstöjärjestöt ovat mukana palvelutuotannon suunnittelussa, kehittämisessä ja ohjauksessa.
 • Huolehdittava yhteistoiminnasta kunnissa ja ylikunnallisesti.
 • Noudatettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa.
 • Taattava henkilöstön edustajille riittävät vaikutusmahdollisuudet ja riittävästi aikaa muutostilanteiden valmistelussa ja toimeenpanossa.
 • Huolehdittava, että työterveyshuolto sekä työsuojelu osallistuvat hyvien käytäntöjen kokoamiseen ja muutoksen johtamiseen.
 • Säädettävä, että henkilöstön siirtymisessä maakuntien palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta ja liikkeenluovutuksen tunnusmerkkien olemassaoloa ei erikseen tutkita. (Tämä JHL:n vaatimus on sisällytetty maakuntalakiluonnokseen)
 • Noudatettava maakuntien henkilöstöön vastedeskin kunnallisia palvelussuhteita ja sen ehtoja sekä eläkkeitä koskevia järjestelmiä. Toimivat työmarkkinaosapuolten neuvottelusuhteet ja toimintaympäristön pitkäaikainen tuntemus tuovat vakautta ja ennustettavuutta. (Tämä JHL:n vaatimus on sisällytetty maakuntalakiluonnokseen)
 • Harmonisoitava palkka- ja työehdot työnantajan vaihdostilanteissa. Viime kädessä valtion on varattava riittävästi varoja tähän tarkoitukseen.
 • Luotava uudistuksen tueksi muutosturva edistämään henkilöstön uudelleenkouluttautumista ja -sijoittumista.
 • Luotava kannustimia ja tukea työnantajan vaihdostilanteissa sekä työntekijöille että työnantajille.
 • Arvioitava valinnanvapauslainsäädäntöä myös henkilöstön näkökulmasta: miten se vaikuttaa työmarkkinoihin ja henkilöstön työmarkkina-asemaan?

5.7.2017  Hallitus päätti jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. 

Lue lisää valtioneuvoston tiedottteesta

Seuraa:

Sivustolla käsitellään myös maakuntauudistusta ja sieltä löytyy muun muassa myös  usein kysytyt kysymykset -palsta

Sote-valmistelu maakunnissa

Seuraa sote-valmistelun etenemistä maakunnissa niiden omilla verkkosivuilla.

Etelä-Karjala 
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu 
Kanta-Häme 
Keski-Pohjanmaa 
Keski-Suomi 
Kymenlaakso / Kymenlaakson Sote
Lappi 
Päijät-Häme / Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Pirkanmaa 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo 
Satakunta
Uusimaa 
Varsinais-Suomi

Päivitetty: 6.7.2017

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla