Työaika pätkätyössä

Työaika pätkätyössä Työaikaa on se aika, jonka työntekijä on velvollinen tekemään työtä tai olemaan työnantajan käytettävissä.

Työaika voidaan järjestää monin eri tavoin. Työntekijä voi tehdä säännöllisesti viisipäiväistä viikkoa, pelkkää yötyötä, työaika voi tasoittua tasoittumisjaksoihin tai olla joka päivä saman mittainen. Työaikaa voidaan järjestellä lukemattomin eri tavoin, joista voidaan sopia työehtosopimuksella, työpaikkatasolla tai joissain tapauksissa henkilökohtaisella työsopimuksella.

Viime aikoina on monella sopimusalalla otettu käyttöön työaikapankkeja, jonne voi kerätä esim. tehtyjä ylityötunteja. Työaikapankin käyttöönottamisesta sovitaan työpaikalla työehtosopimuksella sovituin tavoin. Työaikapankki ja hyvin pitkät tasoittumisjaksot voivat olla ongelmallisia, ja ennen niiden käyttöönottamista kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen tai aluetoimistoon.

Työsopimuksessa sovitaan tehtävä työaika vähintäänkin keskimääräisellä tasolla ja sopimus sitoo molempia osapuolia.

Kokoaikaista työsuhdetta ei voi muuttaa osa-aikaiseksi ilman painavia perusteluja. Toisaalta työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaiselle lisätunteja ennenkuin palkkaa työpaikalle uusia työntekijöitä.

Myöskään työntekijällä ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työaikaansa kokoaikaisesta osa-aikaiseksi tai päinvastoin.

Tutustu tarkemmin sivultamme

Mikäli olet epävarma työajoistasi, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala