Pätkätyöt ja palkka

Pätkätyö - palkka palasista Palkkaus, josta sovitaan työsopimuksessa, on keskeisimpiä työsuhteen ehtoja. Sen vuoksi on tärkeää, että työntekijä tutustuu huolellisesti työsopimuksen sisältöön ennen kuin allekirjoittaa sen.

Palkkatasosta sovitaan yleensä työ- ja virkaehtosopimuksilla, joissa on määräykset noudatettavasta vähimmäispalkasta ja esimerkiksi henkilökohtaisista lisistä.

Myös palkanmaksun ajankohta sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksissa. Palkka voidaan maksaa tuntipalkkana, kuukausipalkkana tai urakkapalkkana ja se voi muodostua kiinteästä osuudesta ja erilaisista lisistä. Keskeistä on kuitenkin, että sovittu palkka on maksettava sovittuun aikaan.

Mikäli työsuhteita on useita samanaikaisesti tai peräkkäin, palkan oikeellisuuden seuraaminen vaatii myös itseltä huolellisuutta. On hyvä opetella alusta asti kirjaamaan itselle ylös mahdolliset ilta- tai ylityöt tai muut normaalista poikkeavat työtunnit.

Erityisesti erilaisten lisien osalta palkka saateetaan maksaa vasta useita viikkoja sen jälkeen kun työtunnit on tehty. Siksi on tärkeää itse seurata, että varmasti saa palkan kaikilta tehdyiltä tunneilta.

Mikäli epäilet, että palkassasi on jotain ongelmia, ota yhteys luottamusmieheesi tai lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Tutustu

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala