KunTeko 2020

/files/images/logot/kunteko-logo1.png : 11Kb KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

Kunta-alan työntekijäjärjestöt - JHL mukaan lukien - ja kuntatyönantaja ovat sitoutuneet Kuntekoon.Ne haluavat yhdessä selättää kuntien nykyiset ja tulevat haasteet kehittämällä kuntatyötä, ei vain karsimalla palveluja. Tekijät ja työyhteisöt ovat kaiken keskiössä.

Kuntekon tavoitteena on

 • tehdä kunta-alan kehitystyö näkyväksi 
 • levittää ohjelmassa ja sen ulkopuolella syntyviä vaikuttavia käytäntöjä
 • parantaa kehittämisosaamista
 • käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa
 • syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista
 • tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita

Tutustu www.kunteko.fi 

Kuntekon kehittämisverkostot

Kehittämisverkostoja on suunniteltu ja suunnitellaan jonkin ajankohtaisen tai kiinnostavan teeman tai asian ympärille. Ideat kehittämisverkostojen teemoiksi on kerätty työpaikkakäynneillä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Verkosto tukee kuntaorganisaatioiden omaa kehittämistyötä ja toimii vertaisoppimisen areenana. Yhteen verkostoon osallistuu keskimäärin 4-10 kunta-alan organisaatiota.

Tällä hetkellä toiminnassa tai käynnistymässä ovat seuraavat verkostot:

 • Keveät ja nopeat työskentelytavat – osaamisen ennakointia toimintatapojen muutoksessa
 • Kiire ja työjonot kuriin kuntatyössä
 • Osallistavat menetelmät työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen apuna
 • Perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun elämän yhteensovittaminen
 • Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi
 • Tulevaisuuden aikuissosiaalityö
 • Yhdessä kehittämällä kohti digiajan kuntaa

Kiinnostuitko?  Tutustu verkostoihin Kuntekon sivuilla!

Hyvät kehittämisteot ja käytännöt näkyviksi ja jakoon!

/files/images/tekojen_tori.png : 178Kb Kuntekon nettisivujen Tekojen Torilla julkaistaan tuloksellisia kehittämistarinoita, jaetaan kokemuksia ja ideoita. Kerro, mitä omassa kunnassasi tai työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä. Ilmoittamalla oman kuntasi kehittämisteosta saat hyväksi havaittuja kaytantöjä jakoon muillekin.  Toisaalta, jos tiedät jonkun, joka kehittää omalla toiminnallaan parempia käytäntöjä kunta-alalle, vinkkaa siitäkin.

Kunteko pyrkii tavoittamaan laajasti suomalaisilla kuntatyöpaikoilla tehtävän kehittämistyön ja edistämään sitä monipuolisesti myös osana kuntasektorin suuria rakenteisiin, rahoitukseen ja toimintatapoihin liittyviä uudistuksia.

Tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehittämisellä parannetaan kuntalaisten palveluja ja niiden vaikuttavuutta ja laatua, edistetäänhenkilöstön työelämän laatua ja mahdollisuuksia parempiin ja pidempiin työuriin.

  Esimerkkejä kuntatyön kehittämisestä - katso video!

JHL bloggaa Kunteko:n sivuilla

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa -oppimisverkosto on tarkoitettu julkisen alan esimiehille, johdolle, henkilöstön kehittäjille ja työsuojelun yhteistyötoimijoille. Oppimisverkosto tarjoaa foorumin muutoksen ja muutoksessa johtamisen aihepiirille. Osallistujat saavat vertaisiltaan ja asiantuntijoilta tukea muutostyöhön, oppimiseen ja kehittämiseen. Verkostoon kuuluvat voivat osallistua erilaisiin teematilaisuuksiin. Lisäksi he saavat ajankohtaistietoa, voivat jakaa hyvin toimivia ratkaisuja ja keskustella somessa. 

Kunteko hakee sisäisiä kehittäjiä

Oletko sinä henkilö, joka vastaa kehittämisprosessin käytännön toteutuksesta työyhteisössäsi tai organisaatiossasi? Sisäisten kehittäjien koulutuksen avulla saat tukea, keinoja ja menetelmiä toimintojen ja prosessien kehittämiseen.
Tutustu!

Kunta-alan työelämän kehittämisopas kaikkien käyttöön

Hyvästä parempi -kehittämisopas  on tarkoitettu niille, jotka käytännössä kehittävät kuntatyöpaikkoja. Oppaassa kerrotaan, mitä työelämän kehittäminen on kuntatyöpaikoilla ja miksi sitä tarvitaan juuri nyt, keskellä kunta-alan suuria uudistuksia ja taloudellisia vaikeuksia.

Seuraa Kuntekoa:

Tutustu myös KT:n KunTeko 2020 -sivuun.

Päivitetty: 27.4.2017

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla