Pohjoismainen yhteistyö

JHL tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarliittojen kanssa. JHL on mukana useissa pohjoismaisissa yhteistyöjärjestöissä niin kunta- kuin valtiosektorilla.

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS

Pohjolan julkisalojen ammattiliitot muodostavat suuren osan niin PSI:stä (Public Services International) kuin EPSUsta (European Federation of Public Service Unions) 42 äsenliitolla ja 2,3 miljoonalla henkilöjäsenellään. Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja pyrkivät löytämään yhteisiä kantoja kansainvälisiin edunvalvontakysymyksiin. Tätä yhteistyötä varten on perustettu NOFS, joka toimii virallisesti myös PSI:n ja EPSUn pohjolan vaalipiirinä.

Kunnantyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY

JHL toimii myös Kunnantyöntekijäin pohjoismaisessa yhteistyössä KPY:ssä. Muita jäseniä KPY:ssä ovat Ruotsin Kommunal, Norjan Fagforbundet ja Tanskan FOA.

KPY järjestää vuosittain mm. kaksi pohjoismaista konferenssia ajankohtaisista aiheista. Konferensseissa käsitellään eri ammattiryhmien ammatillisia että ammattiliittotoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä yleisemmin mm. sopimuspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja Euroopaan yhdentymiseen sekä globalisaatioon liittyviä teemoja.

Palvelualojen pohjoismainen unioni SUN

SUN on kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, sosiaalivakuutus-, siivous- ja vartija-alan työntekijöitä järjestävien ammattiliittojen pohjoismainen yhteistyöjärjestö. SUNiin kuuluu ammattiliittoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Färsaarilta. SUNissa on yhteensä n. 100 000 henkilöjäsentä.

SUNissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvontaan ja työympäristöön liittyviä asioita. Eri toimialat järjestävät toimialakohtaisia pohjoismaiseja kursseja. JHL on mukana SUNin toiminnassa kiinteistöhuollon ja siivouksen osalta.

Pohjoismaiden kuljetustyöläisten federaatio NTF

JHL osallistuu NTF:n työskentelyyn satamissa, henkilöliikenteessä ja rautateillä työskentelevien jäsentensä osalta. JHL:llä on edustus NTF:n satama-, henkilöliikenne- ja rautatiejaostoissa. Työskentely painottuu liikennealan lainsäädännön kehityksen seurantaan, turvallisuuskysymyksiin, kilpailuttamiseen ja työolojen kehittämiseen.

Edellämainittujen yhteistyöjärjestöjen lisäksi JHL on mukana valtion pohjoismaisessa kartelliyhteistyössä.


Uusimmat päivitykset

20.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Vakuutusedut jäsenille
20.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Oppaat
20.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
17.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
16.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
15.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
15.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pääkaupunkiseutu » Ammatilliset verkostot pääkaupunkiseudulla
15.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Sopimukset » Valtio » Valtion kohdeviestit