Globaali edunvalvonta

JHL kuuluu kahteen suureen ammattiliittojen kansainväliseen federaatioon:

  • Julkisalojen kansainväliseen liittoon PSI:hin ja
  • Kuljetusalan kansainväliseen federaatioon ITF:ään.

PSI (Public Services International)

PSI kokoaa yhteen noin 650 julkisen alan ammattiliittoa 150 maasta. Henkilöjäseniä on kaikkiaan yli 20 miljoonaa. PSI:n keskustoimisto sijaitsee Ferney-Voltairessa, Ranskassa.

JHL hoitaa globaalia edunvalvontaa PSI:n kautta suhteessa mm. seuraaviin järjestöihin

PSI:n ja sen jäsenliittojen yhteistyö on usein kampanjapohjaista, tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuvaa toimintaa.

PSI on jakautunut neljään aluejärjestöön


ITF (International Transport Workers' Federation)

ITF:n muodostaa 779 kuljetusalan ammattiliittoa 155 maasta. Henkilöjäseniä on 4.6 miljoonaa. ITF:n keskustoimisto sijaitsee Lontoossa.

JHL on ITF:n jäsenliitto yli 8 000 alalla työskentelevän jäsenen osalta. Liitto osallistuu ITF:n toimintaan siltä osin kuin tämä toiminta tukee satama- ja joukkoliikenteen henkilöstön edunvalvontaa.


Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala