Eurooppalainen edunvalvonta

eurooppa.jpg : 23 kB JHL:n laajaan edunvalvontaan kuuluu eurooppalainen ulottuvuus. JHL vaikuttaa niihin Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin, joilla on merkittävää vaikutusta liiton jäsenistöön. Luonteenomaista EU-edunvalvonnalle on toimiminen samanaikaisesti useilla eri foorumeilla. Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa

niin ulkomailla...

Merkittävä osa Euroopan tason edunvalvontatyötä tehdään Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation EPSUn ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUCin kautta.

Kuljetusalan eurooppalaista edunvalvontaa hoidetaan Euroopan kuljetustyöntekijöiden federaation ETF:n kautta.

...kuin kotimaassakin

Huomattava osa eurooppalaisen edunvalvonnan käytännön työstä tehdään kotimaassa. Aktiivisen seurannan kohteena on ministeriöissä virkamiesten valmistelutyö, hallituksen ja eduskunnan kansallinen päätöksenteko sekä alue- ja seutukuntatasolla tapahtuva hanketoiminta.

SAK:n liittojen yhteistyö, suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen Brysselin toimisto FinUnions ja Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ovat tärkeimmät EU-vaikuttamiseen liittyvät yhteistyöfoorumit. Sekä FinUnionsin että FIPSUn kotisivuilta löydät säännöllisesti päivitettyä ajantasaista tietoa eurooppalaiseen edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä.

Ammattiliittojen ensisijainen tavoite on kehittää ja vakiinnuttaa Euroopan tason työmarkkinajärjestelmän asemaa ja toimintaa. Sosiaalinen vuoropuhelu eli työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut ja sopiminen niin sektorit ylittävällä kuin alakohtaisellakin tasolla ovat avainasemassa. Lisäksi työmarkkinaosapuolia kuullaan kaikissa työelämää koskevissa asioissa.

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit