Päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi

Vuodelta 1973 peräisin oleva paivähoitolaki uudistetaan. Työnimenä lailla on varhaiskasvatuslaki.

Lakimuutos

Nyt ollaan säätämässä lakia varhaiskasvatuksesta.
Tavoite: laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus taataan kaikille.
Katso aikataulu

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi

Luvattu säilyttää

Päivähoito = subjektiivisena oikeutena
Päivähoito = maksuton pienituloisille perheille
Päivähoitomaksut eivät muodosta työllistymiskynnystä.

JHL:n näkökulmia lakiuudistukseen

 - mitä asioita laissa liiton mielestä pitäisi määritellä.

JHL:n mielestä

  • Lain pitää olla sisällöltään sellainen, että se vastaa lapsen tarpeisiin.
  • Varhaiskasvatuspalvelut on järjestettävä monimuotoisesti niin, että huomioon otetaan sekä lapsen että perheiden tarpeet ja elinolosuhteet.
  • Laissa on palvelumuodoiksi määriteltävä päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta ja avoin varhaiskasvatus.
  • Vanhempien on voitava valita lapselleen sopivin hoitomuoto lähellä lapsen elinpiiriä.
  • Varhaiskasvatuspalvelut määritellään lähipalveluiksi.
  • Päiväkodin ammatillisen henkilöstön pedagogista osaamista on lisättävä, sillä lisäkoulutuksella turvataan laadukas kasvatus ja hoito. Samalla turvataan palvelun laatu tilanteissa, joissa lastentarhanopettajien saatavuus ja pysyvyys on heikkoa. 

Tutustu tarkemmin JHL:n kantoihin

Nykyisen lain epäkohtia ovat muun muassa palvelumuodon määrittelemättömyys ja enimmäisryhmäkokojen puuttuminen.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.Sillä on suuri merkitys lasten sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Hyvä päivähoito tukee lapsen kasvua.

 

Päivitetty: 11.11.2015

Uusimmat päivitykset

28.6.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
26.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
22.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
21.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Henkilökohtaiset avustajat
20.6.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pohjanmaa » Pohjanmaan hallinto- ja alueryhmä
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Yhdistyskirjeet
20.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
19.6.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot