Investoidaan lapsiin-murretaan huono-osaisuuden kierre

  EU-Komission suositus   vuodelta 2013 korostaa seuraavia asioita:

Ihmisarvon kunnioittaminen, lasten oikeudet
Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Estää  huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle
Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
Epäkohtien torjuminen varhaisvuosina
Tehokkaiden toimien perustana on kaikkien lasten hyvinvointia parantava politiikka
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Talouskriisillä vakavat vaikutukset lapsiin ja perheisiin

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä ja periaatteita onkin edeleen pidettävä ohjenuorana lapsen oikeuksiin vaikuttavassa EU:n sopitiikassa ja toiminnassa

Leikkausten vaikutuksista on tutkimustietoa

Tarja Paakkonen ( Itä-Suomen yliopisto 2012) Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta

  • Lasten ja nuorten psykiatrisen laistoshoidon tarve lisääntyi 1990-luvulla, kun kouluterveydenhuollosta ja perhe-ja kasvatusneuvoloista säästettiin

THL, 2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 –tutkimusaineiston valossa

  • Vuonna 1987 syntyneiden lasten ja nuorten hyvinvointi erityy voimakkaasti vanhemoien koulutuksen, työmarkkina-aseman ja taloudellisen tilanteen mukaan

Jorma Sipilä ja Eva Österbacka ( VM:n julkaisuja 11/2013) Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsiatukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus

  • Lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on aina tuloksellista ja taloudellista toimintaa.
    Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus on hyvin korkea erityisesti huono-osasiten perheiden kohdalla

Ristolainen, Varjonen ja Vuori ( VNK:n julkaisu 2/2013) Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

  • Palveluiden painopistettä on yritetty siirtää ennaltaehkäisevään toimintaan, kuitenkin ei-sitovien suositusten ohjausvaikutukset ovat vähissä.
    Sitoivat säädökset pyritään täyttämään liian vähäisillä resursseilla

Heinonen, Väisänen ja Hipp ( LSKL ja THL 2012) Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?

  • Ehkäisevän työn kustannukset hyvin alhaisia verrattuna korjaaviin toimiin ( ulkopuoliset sijoitukset)

 

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani