Varhaiskasvatuksen ammattilaiset

JHL varhaiskasvattajat - ota syliin
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset työskentelevät kuntien, seurakuntien tai yksityisten palvelutuottajien palveluksessa. Ammattinimikkeenä voi olla päivähoitaja, perhepäivähoitaja, lastentarhanopettaja, sosionomi, lastenhoitaja, lastenohjaaja tai ryhmäperhepäivähoitaja.

Onko lähihoitajan liityttävä sosiaalihuollon ammattirekisteriin, mikäli ei työskentele sosiaalihuollon piirissä olevissa tehtävissä?

  Ei välttämättä, mutta liitto suosittelee. Katso koko vastaus kysymykseen. 

Päiväkotien ammattiliitot ovat yhdessä tehneet julisteen päiväkotien henkilökunnasta. Julisteen voi monistaa kokoon A3. 

Perhepäivähoitajan huomassa vauvasta vaariin

Joissain kunnissa vanhusten palvelutalo tai hoivakoti on rakennettu samaan pihapiiriin päiväkodin kanssa.
Tavoitteena on, että lapset tuovat vaihtelua vanhusten arkeen.
Samalla ne päiväkotilapset, jotka tapaavat omia isovanhempiaan harvakseltaan, pääsevät varamummon tai -vaarin syliin.

Lue lisää Motiivi-lehden jutusta , jossa maskulainen perhepäivähoitaja tarjoaa toimintatuokiota vähän vanhemmallekin väelle

Terveisiä tulevaisuuden päivähoidosta

Terveisiä tulevlaisuuden päiväkodista! Varhaiskasvatuksen säästöt, etenkin ryhmäkokojen kasvattaminen, näkyvät ja tuntuvat päivähoidon arjessa: toiminnan laatu kärsii, lasten turvallisuus vaarantuu ja henkilöstö uupuu. Esimakua tulevaisuuden päivähoidosta saa katsomalla Ylen draamatuotannon ja Kätevä emäntä -työryhmän sekä alan ammattiliittojen ideoimat ja tuottamat varhaiskasvatusvideot. Tutustu videoihin verkkolehti Motiivissa!

Pääsopijajärjestöjen aloite varhaiskasvatusselvityksestä

Päivähoito- ja varhaiskasvatushenkilöstöä edustavat ammattijärjestöt ovat toimittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen, jossa esitetään laajan ja monipuolisen varhaiskasvatusselvityksen tekemistä keväällä 2016 ja seurantaselvityksen tekemistä vuonna 2017. Järjestöjen mielestä näiden selvitysten pohjalta voidaan sitten antaa eduskunnalle sen kaipaama selonteko. Selvityksen toivotaan antavan pohjan myös varhaiskasvatuslain jatkovalmistelulle. Tutustu aloitteeseen!

Infograafi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisesta

Varhaiskasvatusta edustavat ammattiliitot ovat yhteistyössä tehneet julisteen, josta käy ilmi se mitä maan hallituksen päivähoitoasetuksen 6 §:n ja varhaiskasvatuslain 5 a §:n 1.8.2016 voimaanastuva yli 3-vuotiaiden suhdeluvun ja ryhmäkoon suurentaminen toteutuessaan käytännössä tarkoittaa. Muutos koskee vain päiväkoteja. Monissa kunnissa on jo tehty päätös siitä, että lain muutosta ei oteta käyttöön, vaan noudatetaan vanhaa määräystä. Tätä infografiikkajulistetta voi käyttää vaikuttamistyössä siellä, missä kunta ei ole vielä tehnyt päätöstä uuden ryhmäkoon ja suhdeluvun käyttöönottamisesta. Julistetta voi myös käyttää päätöksen muuttamiseen, kun päätös ottaa uusi ryhmäkoko ja suhdeluku on jo tehty.

JHL hallituksen leikkausehdotuksista

Tyk-valmennuksella tukea työssäjaksamiseen

Ovatko työkykysi ja ansiomahdollisuutesi heikentyneet tai onko lähivuosina sellaista uhkaa? Hae TYK-valmennukseen! Löydät keinoja työn- ja elämänhallintaan ja opit tunnistamaan työhön liittyvät kuormitustekijät. JHL ry:n jäseninä olevien varhaiskasvatuksen työntekijöiden TYK-kuntoutus 63704 haussa. Valmennuspaikkana on Avire Siuntiossa (Rantasipi Siuntion Kylpylä).
Hakemiseen tarvitset:
1. Oma hakemus (Kela Ku101)
2. Selvitys terveydentilasta Ku108 ja B-lausunto työterveyshuollosta
3. Esimiehen selvitys (Ku109)
Katso tästä, missä, miten ja milloin! (pdf)

JHL bloggaa varhaiskasvatuksesta  JHL Blogi

JHL bloggaa työelämän eri aloista ja ilmiöistä. Yhtenä osa-alueena on varhaiskasvatus. Tutustu!

Huomaathan nämä!

JHL:n opintopäivät 2017

Ilmoittaudu koulutuksiin Jäsenpalvelu 24h:n kautta. Ilmoittautumisaika päättyy viisi viikkoa ennen koulutuksen alkua!

Mitä?  Miltä alueelta voi osallistua? Milloin?  Missä? 
Kasvatusalan opintopäivät Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pirkanmaa 15.-16.3. Jyväskylä
Kasvatusalan opintopäivät Oulu/Kainuu ja Lappi 25.-26.3. Oulu
Kasvatusalan opintopäivä Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi 25.4. Tampere
Kasvatusalan opintopäivä Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa 14.-15.9. Seinäjoki
Kasvatusalan opintopäivä Itä-Suomi, Kaakkois-Suomi 29.9. Joensuu
Kasvatusalan opintopäivät Kaakkois-Suomi ja Itä-Suomi 5.-6.10. Lappeenranta
Kasvatusalan opintopäivät Etelä-Suomi ja Pääkaupunkiseutu 11.-12.10. JHL-opisto
Kasvatusalan opintopäivä Varsinais-Suomi ja Satakunta 25.10. Turku
Kasvatusalan opintopäivät Oulu/Kainuu, Lappi 18.-19.11. Rovaniemi

Lisäksi tarjolla on:

  • Kommunikaatiota tukevat menetelmät kasvatusaloila, 2 pv. 14.-15.2 JHL-opisto
  • Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv. 5.-8.6. JHL-opisto
  • Hygieniaosaaminen, 2 pv. 10.-11.4 JHL-opisto

Omat JHL-sivut varhaiskasvatus-jhl-ammattiala.jpg : 46 kB

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on Omat JHL-sivut, joilla on runsaasti alaan liittyvää lisämateriaalia.
Katso jäsensivuilla myös sivu Opintopäivien koulutusmateriaalit - siellä on useiden varhaiskasvatuksen opintopäivien materiaaleja.

Valtakunnallinen ammattialaverkosto

Jäsenivuilla voit tututustua myös  varhaiskasvattajien valtakunnalliseen ammattialaverkostoon.

Alueelliset verkostot

Useilla alueilla on toimii varhaiskasvattajien alueellinen verkosto. Tällainen löytyy

Varhaiskasvatusalan ammattilaisen opasOma opas

Varhaiskasvatusalan ammattilaisille on oma opas. Voit tallentaa, tulostaa tai tilata sen Materiaalipankin Oppaat -sivulta. Oppaan päivitetty versio valmistui syksyllä 2016.

Muista myös nämä!

Kysely varhaiskasvattajille
Mitä mieltä varhaiskasvattajat ovat alansa kehityksestä?
Tutustu JHL:n kyselyyn!

Tutustu Vain kaksi kättä -yhteisön sivuun facebookissa: www.facebook.com/vainkaksikatta

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö

Ammatilisesta koulutuksesta

  • Opetushallitus: Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot
  • Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.
  • Opetus-ja kulttuuriministeriö: Ammattikorkeakoulutus

Ammatillisen edunvalvonnan ja koulutuksen asioissa sinua auttavat

Lähin aluetoimisto, sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara ja koulutustoimitsija Hanna Takolander.

Tallenna

Päivitetty: 8.3.2017

Uusimmat päivitykset

28.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
28.4.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
27.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
27.4.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
27.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Kunta-alan kehittämisohjelma Kunteko
26.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
26.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
26.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
26.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
26.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala