Sote-alojen ammatillinen kärkihanke

Hyvissä käsissä kotona - JHL:n sote-alojen ammatillinen kärkihanke 2017

Vuonna 2017 ammatillisen kärkihankkeen painopiste kohdistuu toisen kotona tehtävään hoito- ja hoivatyöhön otsikolla ” Hyvissä käsissä kotona”. Nostamme esiin sekä vanhushuoltoa, mielenterveys- ja päihdetyötä että perheiden parissa tehtävää työtä – erityisesti työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Kysely kotihoidon ammattilaisille

Hyvissä käsissä kotona -teemaan liittyen liitto lähetti helmikuussa alan ammattilaisille kyselyn, jolla kartoitettiin alalla työskentelevien tuntoja muun muassa siitä, vastaako koulutus työn vaatimuksia ja minkälaista koulutusta vastaajat kaipasivat ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Lue kyselystä tehty uutinen:  JHL:n kotihoidon ammattilaiset: Koulutuksen antama osaaminen vastaa vanhuspalvelujen vaatimuksia

Vuoden hoitaja 2017

JHL:n Vuoden hoitaja 2017 julkistettiin Terve-Sos -messuilla Helsingissä 4.5.. Tänä vuonna etsintä kohdistettiin hoitajaan, joka tekee työtään toisen kotona. Vuoden hoitajaksi valittiin Katja Ahola Janakkalan Tervakoskelta.

Mitä työpäivääsi kuuluu -kysely

Vuoden alkupuolella kotihoidossa työskenteleviltä on myös kysytty  ”Mitä työpäivääsi kuuluu?”. Kysely lähti vanhustyön ammattialaverkostoille ja tulosten avulla teemme kotihoidon työn näkyväksi. Mitä kaikkea kotihoidon työkenttään kuuluu, siitä on tuloksia luvassa kevään aikana.

Työpaikkakäyntejä yhdistykset ja aluetoimistot tekevät koko vuoden ajan, vaikkakin pääpaino käynneistä kohdistuu syyskaudelle. Työpaikkakäynneillä kysytään sekä edunvalvontaan että työn tekemiseen liittyvistä asioista ja mahdollisista pulmista. Pulmatilanteita pyritään myös ratkaisemaan.

Hyvissä käsissä -kunniamaininta

Myös vuonna 2017 etsitään Hyvissä käsissä -kunniamaininnan arvoisia henkilöitä, työpaikkoja ja projekteja.

Kotona tehtävän työn vaarojen arvionti

Työturvallisuuskeskus on julkaissut lomakeen, jonka avulla voidaa tunnistaa kotihoidon vaaroja.  Toisen kotona tetävän työn vaarojen tunnistaminen -lomake valmistui työryhmätyöskentelyn tuloksena ja valmistelussa oli JHL.stä mukana työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja.

STM:n uusi ohjeistus turvallisuusriskeistä

”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” auttaa sosiaalihuollon palveluissa toimivia tunnistamaan fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, ehkäisemään niitä ja selviämään ongelmista ja häiriötilanteista. Lisätietoja STM:n nettisivulta   Turvallisuusriskit sosiaalihuollossa
Asiasta on myös tehty  Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen -opas

Sote-alojen koulutus JHL:ssä vuonna 2017

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa 4.-5.10. Jyväskylä

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivä

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi 5.10. Kuopio

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Lappi, Oulu ja Kainuu 14.-15.10. Rovaniemi

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivä

Varsinais-Suomi ja Satakunta 10.11. Turku

Seuraavalle kursille voi ilmoittautua koko maasta:

 

Tallenna

Päivitetty: 24.5.2017

Uusimmat päivitykset

24.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani