Sote-alojen ammatillinen kärkihanke

Hyvissä käsissä kotona - JHL:n sote-alojen ammatillinen kärkihanke 2017

Vuonna 2017 ammatillisen kärkihankkeen painopiste kohdistuu toisen kotona tehtävään hoito- ja hoivatyöhön otsikolla ” Hyvissä käsissä kotona”. Nostamme esiin sekä vanhushuoltoa, mielenterveys- ja päihdetyötä että perheiden parissa tehtävää työtä – erityisesti työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Kysely kotihoidon ammattilaisille

Tämä vuosi on nimetty JHL:n toiminnassa ammatilliseksi kotihoidon vuodeksi teemalla Hyvissä käsissä kotona. Teemaan liittyen liitto lähetti helmikuussa alan ammattilaisille kyselyn, jolla kartoitettiin alalla työskentelevien tuntoja muun muassa siitä, vastaako koulutus työn vaatimuksia ja minkälaista koulutusta vastaajat kaipasivat ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Lue kyselystä tehty uutinen:  JHL:n kotihoidon ammattilaiset: Koulutuksen antama osaaminen vastaa vanhyspalvleujen vaatimuksia

Kenestä Vuoden hoitaja 2017?

Vuosi alkoi Vuoden hoitajan etsimisellä. Tänä vuonna huomo kohdistui hoitajaan, joka tekee työtään toisen kotona. Ehdotusaika päättyi 10.3. ja valinta julkistetaan Terve-Sos messuilla Helsingissä 4.-5. toukokuuta.

Vuoden alkupuolella kotihoidossa työskenteleviltä on myös kysytty  ”Mitä työpäivääsi kuuluu?”. Kysely lähti vanhustyön ammattialaverkostoille ja tulosten avulla teemme kotihoidon työn näkyväksi. Mitä kaikkea kotihoidon työkenttään kuuluu, siitä on tuloksia luvassa huhtikuun aikana.

Työpaikkakäyntejä yhdistykset ja aluetoimistot tekevät koko vuoden ajan, vaikkakin pääpaino käynneistä kohdistuu syyskaudelle. Työpaikkakäynneillä kysytään sekä edunvalvontaan että työn tekemiseen liittyvistä asioista ja mahdollisista pulmista. Pulmatilanteita pyritään myös ratkaisemaan.

Hyvissä käsissä -kunniamaininta

Myös vuonna 2017 etsitään Hyvissä käsissä -kunniamaininnan arvoisia henkilöitä, työpaikkoja ja projekteja.

Kotona tehtävän työn vaarojen arvionti

Työturvallisuuskeskus on julkaissut lomakeen, jonka avulla voidaa tunnistaa kotihoidon vaaroja.

Lomake valmistui työryhmätyöskentelyn tuloksena ja valmistelussa oli JHL.stä mukana työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja.

STM:n uusi ohjeistus turvallisuusriskeistä

”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” auttaa sosiaalihuollon palveluissa toimivia tunnistamaan fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, ehkäisemään niitä ja selviämään ongelmista ja häiriötilanteista. Lisätietoja STM:n  sivuilta
Asiasta on myös tehty  opas

Sote-alojen koulutus JHL:ssä vuonna 2017

Koulutus

Miltä alueelta voi osallistua? Milloin?  Missä?

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Pohjanmaa, keski-Suomi ja Satakunta 22.-23.3. Seinäjoki

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Oulu,  Kainuu ja Lappi 1.-2.4. Oulu

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Kaakkois-Suomi ja Itä-Suomi 27.-28.4. Kouvola

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivä

Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu 17.5. JHL-opisto

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

 keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa 4.-5.10. Jyväskylä

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivä

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi 5.10. Kuopio

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivät

Lappi, Oulu ja Kainuu 14.-15.10. Rovaniemi

Sosiaali-ja terveysalojen opintopäivä

Varsinais-Suomi ja Satakunta 10.11. Turku

Seuraaville kurseille voi ilmoittautua koko maasta:

  • Kotona tehtävä toimintakyvyn tukeminen ja paövelutarpeen arvionti 2 pv. 15.-16.3. JHL-opisto,  ohjelma
  • Moniammatillisuus kotipalveluissa 2 pv. 3.-4.4. JHL-opisto,  ohjelma
  • Vanhuspalvelujen vastuutyöntekijän työmenetelmä- yksilöllinen palveluohjaus, 2 pv. 5.-6.4. JHL-opisto,  ohjelma
  • Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö 2 pv. 8.-9.5. JHL-opisto
  • Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv. 5.-8.6. JHL-opisto,  ohjelma
  • Sote-festarit 2 pv.  2.-3.11. JHL-opisto

 

Tallenna

Päivitetty: 19.4.2017

Uusimmat päivitykset

20.4.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
19.4.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
13.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » Edunvalvonta » Kunta-alan edunvalvonta-asiat
13.4.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Kuntavaalit 2017
13.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » Työsuojelumateriaalit » Työsuojelun kohdeviestit
13.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.4.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
7.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
6.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Yhdistyskirjeet
6.4.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Sopimukset » Kunta-ala » Kohdeviestit