Päihdetyö

Suosikkiin kerta-ajolla vietyjen lähihoitajien laskutus käynnissä

Kerta-ajolla 26.4.2017 nimikesuojatut, vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat ovat saaneet/saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä. Lasku on maksettava, sillä maksu on valtion maksuasetuksen mukainen. Maksuton Suosikki-rekisteröinti koskee vain lähihoitajia, jotka ovat rekisteröityneet Terhikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 eli ennen kuin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Lue koko uutinen Valviran sivuilta

JHL Suosikki-rekisteristä

JHL:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ammattihenkilörtekisteri Suosikista. Liitto esittää suosikin ja Terhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Lue lausunto kokonaan

Valviran ohjeistus lähihoitajille

Valvira ohjeistaa lähihoitajia siitä, miten heidän tulee menetellä rekisteröitymisasiassa. Lue Valviran ohjeet.

/files/images/ammattialakuvat/sote_laskeutuu/suosikki_rekisteri_230_297mm.jpg : 351Kb

Sosiaalihuollon ammattilainen, rekisteröidy Suosikkiin 30.6.2017 mennessä

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 30.6. men­nessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekisteröinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä. Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat, kehitysvammaistenhoitajat, sosiaali­työntekijät, sosionomit ja geronomit.

Ammattihenkilölain voimaantulon jälkeen Valvira on myöntänyt hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkinnyt hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Hakemusohjeet (linkki johtaa Valviran sivuille)
Sosiaalihuollon ammattioikeudet (linkki Valviran sivuille)
JHL:n tiivistelmä sosiaalihuollon ammattioikeuksista

Sotelainen -sivusto

Työterveyslaitoksen uusi  www.sotelainen.fi -sivusto nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin. Tutustu sivustoon!

***

/files/images/ammattialakuvat/sote_laskeutuu/paihdehands-300.jpg : 24Kb Vuosina 2015-2017 JHL:n ammatilliset kärkihankkeet keskittyvät sosiaali-ja terveysalojen ammatteihin. Vuonna 2016 päihdetyö oli kärkihankkeessa mukana.

Päihdetyössä työskennellään kunnissa tai kolmannen sektorin palveluyksiköissä. Päihdetyön ammattinimikkeitä ovat valvoja, päihdetyöntekijä, lähityöntekijä päihdehuollossa.

Ammatillinen koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Sosiaali-ja terveysalojen perustutkinto
  • Lähihoitaja
  • Päihdetyön ammattitutkinto

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Lain voimaantulon jälkeen Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen.

Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ja nimikesuojattuja lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehistysvammaisten hoitaja.

Lue lisää asiasta JHL:n esitteestä tai Valviran verkkosivuilta .

JHL:n ammatillinen koulutus 2017

Koulutustarjontaa on runsaasti vuonna 2017. Saatat löytää ammatilliset opintopäivät jopa läheltä kotipaikkaasi. Koulutustarjonta 2017

Valtakunnallisia kursseja JHL-opistolla 2017

  • Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö 8.-9.5.
  • Lääkeosaamisen  kurssi, 4 pv. 5.-8.6.

Ammattialan oma esite

Tutustu ammattialasi Osaajana päihdetyössä -esitteeseen.  Löydät päihdetyön esitteen Materiaalipankin sivulta Muut materiaalit.

Ammattiala mediassa

Motiivin verkkolehdessä on julkaistu juttu katu-uskottavasta päihdetyöntekijästä Jari Ronkaisesta. Tutustu!

Ammatillisia linkkejä

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Päivitetty: 17.6.2017

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani