Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala

Koulunkäynnin ohjaus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

JHL - Hyvinvoinnin ammattilaisten liittoKoulunkäynnin ohjaus 

Koulunkäynnin ohjaajat/ koulunkäyntiavustajat työskentelevät pääsääntöisesti kuntien palveluksessa. Lisäksi heitä työskentelee yksityisellä opetusalalla, esimerkiksi ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Koulunkäynnin ohjaaja/koulunkäyntiavustaja toteuttaa oppilashuollon tukitoimena järjestettävää koulunkäynnin ohjausta. Työ on perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista, oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Työ on oppimisen ohjaamista, lapsen tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä opettajien kanssa.

Väkivalta kouluissa ja päiväkodeissa kasvussa

Työterveyslaitoksen ja OAJ:n Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa-hankkeen tulosten mukaan turvattomuus ja väkivallanuhka on kasvanut opetus-ja kasvatusalalla. Hankkeen ohjausryhmässä toimii JHL:n edustajana neuvottelupäällikkö Anne Mironen. JHL:n tiedote hankkeesta tuloksista löytyy täältä. Lisää hankkeesta löytyy TTL:n kotisivuilta

JHL:n koulunkäynninohjauksen valtakunnallinen verkosto selvitti jäsentensä kokemuksia työssään kohtaamasta väkivallasta. Kysely on tehtiin viikolla 5. Kyselyn tuloksista uutisoitiin toukokuussa 2015 .

Ammatillinen koulutustarjonta 2017

Ilmoittaudu koulutuksiin Jäsenpalvelu 24 h:n kautta. Ilmoittautumisaika päättyy viisi viikkoa ennen koulutuksen alkua!

  Mitä?   Miltä alueelta voi osallistua? Milloin?  Missä?  Ohjelma

Kasvatusalojen opintopäivät

Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa 15.-16.3 Jyväskylä  
Kasvatusalojen opintopäivät Oulu-Kainuu ja Lappi 25.-26.3 Oulu  

Kasvatusalojen opintopäivä

Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi 25.4 Tampere  
Kasvatusalojen opintopäivät Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa 14.-15.9 Seinäjoki  

Kasvatusalojen opintopäivät

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi 5.-6.10 Lappeenranta  
Kasvatusalojen opintopäivät Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi  11.-12.10 JHL-opisto  

Kasvatusalojen opintopäivä

Varsinais-Suomi ja Satakunta 25.10  Turku
Kasvatusalojen opintopäivät  Lappi, Oulu ja Kainuu  18.-19.11  Rovaniemi  

 

 Näille kursseille voi osallistua koko Suomesta:

Kommunikatiota tukevat menetelmät kasvatusaloilla, 2 pv. 14.-15.2 JHL-opisto
Hygieniaosaaminen, 2 pv. 10.-11.4 JHL-opisto
Lääkeosaaminen, 4 pv. 5.-8.6 JHL-opisto

Omat JHL-sivut

Jäsensivuilla - Omat JHL-sivut - on runsaasti asiaa koulunkäynninohjaajille. Kirjaudu tunnuksillasi.
Kurkkaa myös sivun Opintopäivien koulutusmateriaalit -aineistoja

Valtakunnallinen verkosto

Liitolla on myös valtakunnallinen koulunkäynnin ohjauksen verkosto .

Alueelliset verkostot

Koulunkäynnin ohjaajien verkostoja toimii usealla alueella. Verkosto löytyy Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pirkanmaalta, Oulun ja Kajaanin alueelta sekä Itä-Suomesta.

Koulunkäynninohjauksen opas

JHL:n laatimassa oppaassa käsitellään ammatillista työotetta, eettisiä periaatteita, työsuhteen ehtoja, työpaikan käytäntöjä, sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita.
Lataa/tulosta oppaan pdf-versio.
Tilaa tästä

Ammatillisen edunvalvonnan ja koulutuksen asioissa sinua auttavat

Sopimustoimitsija Marja Lehtonen, koulutustoimitsija Hanna Takolander ja lähin aluetoimisto.

Ammattinimikkeitä

 • koulunkäynninohjaaja
 • koulunkäyntiohjaaja
 • kouluohjaaja
 • koulunkäyntiavustaja
 • oppilasohjaaja

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnalla myös edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä .

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla halutaan tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan, sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Alueellinen verkosto

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksella on yhteinen alueellinen verkosto koulunkäynninohjaajien kanssa Satakunnassa.

Työkaluja ohjaustyöhön

 • Asiaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle  /files/images/koulutus/kansi_koululaisten_aamu-_ja_iltapaivatoiminnan_ohjaajalle.jpg : 32Kb
  JHL:n laatima opas kertoo aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöistä ja ohjaajien työsuhteen ehdoista. 28 s. Lataa / tulosta pdf
 • Kehittämisverkosto
  Verkkosivusto www.apip.fi/ on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien ja koordinaattoreiden työkalu. Sieltä löytyy mm. ajankohtaisia uutisia ja materiaaleja. Sivusto täydentää Opetushallituksen www.edu.fi -sivustoa.
 • Toimintamalleja kunnista
  apip.fi -sivuilla on alueellisten kehittämisverkostojen malleja (kohdassa Lisätietoja).
  Kunnat voivat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa omana toimintana tai yhteistyössä paikallisten järjestöjen, yhdistysten, yrittäjien tai seurakunnan kanssa. Erilaiset toteuttamistavat on esitelty kuntien toimintamalleissa .
 • Käsikirja
  Nuori Suomi on tehnyt käsikirjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Käsikirja löytyy Nuoren Suomen sivuilta.
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus
  JHL:läinen koulunkäynninohjaaja ja kasvatustieteen maisteri Arto Kautiainen on selvittänyt erityispedagogiikan pro gradu –tutkielmassa opettajan ja koulunkäynninohjaajan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tutkimuksessa kysytään, millaista yhteistyötä opettajat ja ohjaajat tekevät, minkälaista vuorovaikutusta heidän välillään on ja mitkä seikat vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Pro gradun otsikko on:  Opettajan ja koulunkäynninohjaajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. ”Jokaista arvostetaan sellasena, ku se on ja niitä vahvuuksia mitä sillä on ja sen tapaa tehdä sitä työtä.” Gradu hyväksyttiin Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella toukokuussa 2016. Arto Kautiainen on syntynyt 1967 ja asuu Liedossa. Hän on toiminut koulunkäynninohjaajana vuodesta 2000 lähtien ja aloitti elokuussa 2016 laaja-alaisena erityisopettajana Liedossa. Lataa / tulosta pdf

Katso myös

 

Päivitetty: 26.10.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit