Lastensuojelu

Suosikkiin kerta-ajolla vietyjen lähihoitajien laskutus käynnissä

Kerta-ajolla 26.4.2017 nimikesuojatut, vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat ovat saaneet/saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä. Lasku on maksettava, sillä maksu on valtion maksuasetuksen mukainen. Maksuton Suosikki-rekisteröinti koskee vain lähihoitajia, jotka ovat rekisteröityneet Terhikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 eli ennen kuin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan.

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Lue koko uutinen Valviran sivuilta

JHL Suosikki-rekisteristä

JHL:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ammattihenkilörtekisteri Suosikista. Liitto esittää suosikin ja Terhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Lue lausunto kokonaan

Valviran ohjeistus lähihoitajille

Valvira ohjeistaa lähihoitajia siitä, miten heidän tulee menetellä rekisteröitymisasiassa. Lue Valviran ohjeet.

/files/images/ammattialakuvat/sote_laskeutuu/suosikki_rekisteri_230_297mm.jpg : 351Kb

Sosiaalihuollon ammattilainen, rekisteröidy Suosikkiin 30.6.2017 mennessä

Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä 30.6. men­nessä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröintiin täytyy varata kuusi kuukautta käsittelyaikaa, jotta rekisteröinti ehditään tehdä 31.12.2017 mennessä. Oppilaitoksista 1.3.2016 jälkeen valmistu­vat sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvai­heessa.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat, kehitysvammaistenhoitajat, sosiaali­työntekijät, sosionomit ja geronomit.

Ammattihenkilölain voimaantulon jälkeen Valvira on myöntänyt hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkinnyt hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Hakemusohjeet (linkki johtaa Valviran sivuille)
Sosiaalihuollon ammattioikeudet (linkki Valviran sivuille)
JHL:n tiivistelmä sosiaalihuollon ammattioikeuksista

Sotelainen -sivusto

Työterveyslaitoksen uusi  www.sotelainen.fi -sivusto nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin. Tutustu sivustoon!

***

/files/images/ammattialakuvat/sote_laskeutuu/lastenshands-300.jpg : 16Kb Vuosina 2015-2017 JHL:n ammatilliset kärkihankkeet keskittyvät sosiaali- ja terveysalojen ammatteihin. Vuonna 2016 lastensuojelu oli kärkihankkeessa mukana.

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun.

Lastensuojelussa työskennellään kunnissa tai yksityisen sektorin palveluyksiköissä. Lastensuojelun ammattinimikkeitä ovat sosionomi, ohjaaja, sosiaalikasvattaja ja lastenhoitaja.

Ammatillinen koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Sosiaali-ja terveysalojen perustutkinto, lähihoitaja (lasten ja nuorten osaamisala)

STM:n uusi ohjeistus turvallisuusriskeistä

”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” auttaa sosiaalihuollon palveluissa toimivia tunnistamaan fyysiseen turvallisuuteen liittyviä riskejä, ehkäisemään niitä ja selviämään ongelmista ja häiriötilanteista. Lisätietoja STM:n  sivuilta
Asiasta on myös tehty  opas

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Lain voimaantulon jälkeen Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen.

Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ja nimikesuojattuja lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehistysvammaisten hoitaja.

Lue lisää asiasta JHL:n esitteestä tai Valviran verkkosivuilta.

JHL:n ammatillinen koulutus 2017

Koulutustarjontaa on runsaasti ja ammatilliset opintopäivät saattavat löytyä hyvinkin läheltä kotipaikkaasi. Koulutustarjonta 2017

Ammattialan oma esite

Tutustu ammattialasi Osaajana lastensuojelutyössä -esitteeseen.  Löydät lastensuojelun esitteen Materiaalipankista sivulta Muut materiaalit.

Millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus?

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Mutta millä perusteilla lastensuojelussa tehdään kiireellinen sijoitus? Entä mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä. Katso video!

Sosiaali- ja terveysministeriön videossa haastatellaan neuvottelevaa virkamiestä Riitta Burrellia. Haastattelu ja video: Kimmo Vainikainen.

Moniammatillinen yhteistyö tökkii

Yhteistyö lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työntekijöiden välillä on kehittynyt, mutta edelleen löytyy parantamisen varaa. Toisten toimialaa ja työmenetelmiä ei tunneta riittävästi, eikä toisen ammattitaitoa aina edes kunnioiteta. Etenkin lastensuojelussa toivotaan, että lastenpsykiatrian työntekijät kohtelisivat heitä arvostaen ja ettei heidän työtään väheksyttäisi asiakkaan läsnä ollessa.

Näin todetaan Marika Uusitalon pro gradu-tutkielmassa, joka hyväksyttiin Tampereen yliopistossa viime vuonna. Lastenpsykiatrian edustajat toivovat lastensuojelun käyttöön lisää kodinhoitajia, sillä perheet tarvitsevat apua arjen askareiden sujumiseen. Myös lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työparityöskentelylle nähtiin tarvetta. Lisäksi osapuolten välille toivottiin lisää avointa vuoropuhelua ja moniammatillista yhteistyötä.

Tutustu pro gradu-tutkielmaan " Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työntekijöiden kokemuksia keskinäisestä yhteistyöstään ja sen kehittämiskohteista”.

 Lastensuojelun ammatillisia linkkejä ja vinkkejä

Katso myös

Päivitetty: 16.6.2017

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani