Osaajana hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan tehtävissä korostuu henkilökohtaiseen arkeen liittyvä avustaminen ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa kodeissa, palvelutaloissa tai laitoksissa. Hoiva-avustajan tehtävät on rajattu sosiaalihuoltoasetuksessa (607/1983) tarkoitettuihin kotipalveluun liittyviin tukipalveluihin. 

Näitä ovat mm.

  • ateriapalvelut
  • vaatehuoltopalvelut
  • kylvetyspalvelut
  • siivouspalvelut
  • kuljetuspalvelut
  • saattajapalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

Opastusta hoiva-avustajan palkkaan liittyvissä asioissa

JHL:n ohjeistuksen palkkauksesta ja sen läpinäkyvyydestä löydät Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimussivulta  Hoiva-avustajan palkka.

Omat JHL-sivut

Omat JHL-sivut -jäsensivuilla on Opintopäivien koulutusmateriaalit -sivu. Käy kurkkaamassa, siellä on erilaista materiaalia muun muassa sosiaali- ja terveysaloilta.

JHL - Hyvinvoinnin ammattilaisten liitto

JHL:n koulutukset hoiva-avustajille

JHL:n ammatillinen koulutustarjonta vuodelle 2017 löytyy täältä.

Hoiva-avustajakoulutus

Hoiva-avustajan koulutus rakentuu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon (lähihoitaja) osista. Näin varmistetaan se, että koulutuksen suorittanut voi halutessaan jatkaa opintojaan ja suorittaa esimerkiksi työn ohessa lähihoitajan tutkinnon.

Koulutuksessa edellytetään kahden tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten osoittamista näyttökokeilla:

  • kasvun tukeminen ja ohjaus
  • kuntouksen tukeminen

Lisäksi hoiva-avustajan koulutuksen suorittaja valtisee 10 opintoviikon kokonaisuuden muusta tutkinnosta.

Hoiva-avustajakoulutus kiinnostaa

Työ-ja elinkeinoministeriö TEM on tehnyt selvityksen hoiva-avustaja koulutuksen kiinnostuksesta ja asiasta on julkaistu tiedote 17.12.2014. Tiedote ja selvitysraportti asiasta löytyy täältä

Hoiva-avustajaselvitys

Sosiaali-ja terveysministeriö teki vuonna 2013 selvityksen hoiva-avustajien työllistymisestä. Selvityksen mukaan noin puolet työllistyivät työtehtäviin vammaispalveluissa tai ikäihmisten parissa. Tutustu STM:n julkaisuun.

Tällä hetkellä oppilaitokset tarjoavat hoiva-avustajakoulutusta ja sitä suoritetaan myös työvoimapoliittisena koulutuksena.

Hoiva-avustajan työpanos hoitohenkilökunnan mitoituksessa

Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirastot ovat linjanneet, että hoiva-avustajan työpanos voidaan tietyin edellytyksin laskea mukaan hoitohenkilökunnan mitoitukseen. Mitoitukseen otetaan mukaan esimerkiksi vanhuspalvelulaitoksissa hoiva-avustajan työstä se osuus, joka on asukkaiden perustarpeista huolehtimista, kuten peseytymistä tai ruokailua.

Hoito- ja laitosapulaiset tai hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkityksistä.

Lisätietoja löytyy Valviran sivustolta.

JHL on ottanut kantaa hoiva-avustajan tehtäväkuvan suunnitteluun

JHL on ollut mukana valmistelemassa hoiva-avustaja koulutusta ja halunnut turvata myös tälle ammattialalle työskentelymahdollisuudet. Tutustu JHL:n kannanottoon hoiva-avustajan tehtäväkuvasta.

Näkemyksiä hoiva‐avustajien ammatillisesta asemasta

JHL on tuonut esille näkemyksiä hoiva-avustajan ammatillisesta asemasta ja kannanotto löytyy täältä.

Turvallisen lääkehoidon ohjeet

Lääkehoidon toteuttaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa

Tutustu myös STM:n julkaisuun 2005/32

Hoiva-avustajien oma esite

Tutustu myös ammattialan esitteeseen.

Katso myös

Päivitetty: 26.10.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit