Henkilökohtaiset avustajat

Henkilökohtainen avustaja avustaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella. Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Henkilökohtaisten avustajien työ perustuu vammaispalvelulakiin, jossa on määritelty miten vammaisen henkilön palvelut voidaan järjestää. Kunnan on mahdollista joko järjestää palvelut itse omana toimintanaan, antaa palveluseteli, jolla vammainen henkilö voi itse ostaa palveluita, tai ottaa käyttöön työnantajamalli, jossa vaikeasti vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana. Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Henkilökohtaisen avustajan työhön ei ole tällä hetkellä ammattitutkintoa, mutta useat oppilaitokset ovat lisänneet koulutustarjontaansa avustajakoulutuksen, yleensä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tällä hetkellä koulutusta järjestetään oppisopimuskoulutuksena, kansanopistokursseina, työvoimakoulutuksena ja järjestöjen kautta.

Henkilökohtaisetavustajat.fi -sivusto 

Henkilökohtaisetavustajat.fi Henkilökohtaisille avustajille on oma sivusto, jossa JHL tarjoaa keskustelualustan sekä neuvoja avustajien työtä koskeviin tyypillisiin kysymyksiin.

Tervetuloa sivustolle!

Henkilökohtaisille avustajille oma pöytäkirja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen

JHL:n hallitus hyväksyi 21.4.2016 pöytäkirjan sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta vammaisten henkilökohtaiseen avustajatoimintaan. Pöytäkirja tulee voimaan samana päivämääränä ja sitä voidaan alkaa soveltaa TES:n osana saman tien. Pöytäkirjan myötä moni asia tarkentuu, kuten työaika, työvuoroluetteloon tehtävät muutokset ja työvuoron peruuttamien. Mikäli työskentelet yrityksessä henkilökohtaisena avustajana, kannattaa tämä pöytäkirja ehdottomasti lukea.

Pöytäkirja: Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltaminen vammaisten henkilökohtaiseen avustajatoimintaan

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja sosiaalihuoltolain 14 §:n 2 momentin mukaan.

Palkanmaksu

JHL ja Heta-liitto ovat 8.3.2016 yhdessä lähettäneet kuntiin kirjeen koskien henkilökohtaisten avustajien palkanmaksua. Palkan maksamisessa on valitettavan usein ollut ongelmia liittyen niin palkan maksun ajankohtaan kuin palkan määräytymiseenkin. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen palkankorotus astuu voimaan 1.4.2016, mistä myös muistutamme kirjeessämme. Mikäli palkanmaksussasi on ongelmia, ole ensisijaisesti yhteydessä lähimpään aluetoimistoosi.

Opas työn turvallisuudesta toisen kotona tehtävässä työssä

JHL:n työelämän laadun toimialue on tehnyt oppaan työn turvallisuudesta toisen kotona tehtävässä työssä. Voit ladata tai tulostaa sen itsellesi talteen.

Henkilökohtaisten avustajien työsuojeluopas

" Apuna henkilökohtaiselle avustajalle" -opas on 8-sivuinen. Lataa se itsellesi talteen tai tulosta.

JHL:n näkemys seksissä avustamisesta

Henkilökohtaisten avustajien rooli seksissä avustamiseen on herättänyt paljon keskustelua sekä julkisuudessa että JHL:n jäsenistössä. Tämän vuoksi JHL on tarkastellut asiaa työlainsäädännön kannalta ja luonut työntekijöiden tueksi virallisen lausunnon .

Asiasta voit keskustella mm. www.henkilokohtaisetavustajat.fi -sivustolla. 

Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta

Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta

Vammaispolitiikka Ruotsissa

  • Onko Ruotsi vammaispolitiikan edelläkävijä? Ainakin henkilökohtainen apu on järjestetty maassa aivan eri tavalla kuin Suomessa. Tutustu Ruotsin malliin.

Ammattina henkilökohtainen avustaja -raportti

Tutustu, lue ja välitä eteenpäin

JHL:n koulutustarjonta vuonna 2017

Opintopäivät ovat sinulle maksuttomia! Tutustu vuoden 2017 koulutustarjontaan.

Omat JHL-sivut

Henkilökohtaisten avustajien Omat JHL-jäsensivut pitävät sisällään muun muassa tietoa palkkauksesta ja vuosilomista sekä erilaisia ohjeita. Jäsensivuilta löytyvät myös alan kohdeviestit. Kurkkaa myös sivu opintopäivien koulutusmateriaalit.

Oma opas ja esite

Henkilökohtaisille avustajille on tehty oma opas. Voit tulostaa tai tilata sen itsellesi Materiaalipankin Oppaat -sivulta.
Tutustu myös Osaajana henkilökohtainen avustaja-esitteeseen. Löydät avustajaesitteen Materiaalipankista sivulta Muut materiaalit.

Ammatillisen edunvalvonnan ja koulutuksen asioissa sinua auttavat

Lähin aluetoimistosi sekä sopimustoimitsijat Veikko Lehtonen ja Kalle Honkanen.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Päivitetty: 4.8.2017

Uusimmat päivitykset

18.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Puhdistus- ja ravitsemispalvelut » Puhtauspalvelualan verkosto
18.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus
17.8.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » JHL:n lomapaikat » Lomapaikkojen varaus
17.8.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
17.8.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus » Sosiaalialan kohdeviestit jäsenille
16.8.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
11.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke » Sote-festarit
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
9.8.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
7.8.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani