Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Sopimusta noudatetaan Sosiaalialan työnantajien jäsenyritysten
palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes 1.2.2017  - 31.1.2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes englanniksi (Collective Agreement for the Private Social Services Sector)

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi selostaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen sisällön videolla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos, esittelykalvot
Neuvottelutuloksen tiivistelmä, sopimuskausi 1.2.2017 - 31.1.2018

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, ja se on voimassa 1.3.2014 - 31.1.2017.

Huom!Touhula-päiväkotien JHL:läisille: Ohjeistus työsuhteen ehtojen muuttamisesta (pdf)

Vammaisten henkilökohtainen avustajatoiminta

JHL:n hallitus hyväksyi 21.4.2016 pöytäkirjan sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta vammaisten henkilökohtaiseen avustajatoimintaan. Pöytäkirja tulee voimaan samana päivämääränä ja sitä voidaan alkaa soveltaa TES:n osana saman tien.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja sosiaalihuoltolain 14 §:n 2 momentin mukaan.

Pöytäkirja: Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltaminen vammaisten henkilökohtaiseen avustajatoimintaan

Omat JHL-sivut

Omat JHL-sivut jäsensivuilla on lisämateriaalia sopimusalalta, muun muassa vuosilomalla sairastumisesta ja jaksotyön työaikakorvausten seurannasta. Myös työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja löytyy jäsensivuilta.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä Sosiaalialan Työnantajat.

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.

Työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijat Mari Keturi, Minna Pirttijärvi ja Veikko Lehtonen.

Neuvottelutuloksen tiivistelmä

(lokakuu 2013)

Sopimuskausi: 1.3.2014 - 31.1.2017.

Palkankorotukset

  • 1.7.2014 lukien henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 20 eurolla.
  • 1.7.2015 voimaantuleva palkankorotus 0,4 % toteutetaan kuten kesän 2014 korotukset.
    Toisen jakson palkankorotukset päätetään kesäkuussa 2015. Päätöksen tekevät työmarkkinakeskusjärjestöt. Elleivät keskusjärjestöt pääse tuolloin sopimukseen, liitoilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 31.12.2015, neljän kuukauden irtisanomisajalla.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin tehdään maltilliset tarkistukset 1.7.2014 alkaen.
Työryhmät

Tulevalle sopimuskaudelle asetetaan työryhmä selvittämään Ikäohjelmien käyttöä ja yksilöllisten työurasuunnitelmien tekemistä työurien pidentämiseksi . Lisäksi on sovittu palkkausjärjestelmän kehittämistyön jatkamisesta

Päivitetty: 23.5.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala