Terveyspalvelualan työehtosopimus

Suomessa on noin 7000 yksityisiä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa toimipaikkaa. Yritysten lisäksi alalla toimii myös yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.

Yleisimpiä palveluja ovat erikoislääkäripalvelut, työterveyshuolto, fysioterapia, laboratoriopalvelut ja kuntoutus. Palvelujen ostajia ovat kotitalouksien lisäksi työnantajat, Kela sekä työeläke- ja vakuutusyhtiöt. Henkilöstöä yksityisen terveydenhuollon palveluissa on noin 36 000.

Omat JHL-sivut

Jäsensivuilta löydät muun muassa

Muutokset markkinoilla haastavat edunvalvonnan

Henkilöstön asemaan ja työehtoihin vaikuttavia muutoksia ovat terveyspalvelualalla kilpailutus, fuusiot ja erilaiset muut organisaatiomuutokset.  Perinteisen työehtojen edunvalvonnan lisäksi ammattiliitto ja luottamushenkilöt ovat näiden haasteiden edessä.

Muutostilanteissa avainasemassa ovat työpaikan luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, jotka neuvottelevat ja huolehtivat työehtojen lisäksi työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvistä asioista. JHL puolestaan neuvottelee työpaikan aktiivien toimintaoikeuksista ja huolehtii kouluttamisesta.

JHL on ammatillinen edunvalvoja

JHL toimii ammatillisena edunvalvojana mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön ja osallistumalla alan koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen. On tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää työtään ja ammattitaitoaan sekä osallistua koulutukseen.

JHL järjestää jäsenilleen myös itse ammatillista lisäkoulutusta, jota ovat ammatilliset kehittämispäivät, seminaarit ja opintopäivät.

JHL sopii jäsentensä työehdoista Yksityisen terveyspalvelualan Unionissa

Yksityisen terveyspalvelualan Unionin työehtosopimuksen osapuolia ovat työnantajia edustava Terveyspalvelualan Liitto (EK) ja Unionin jäsenjärjestöt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA.

Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelijat JHL:ssä ovat sopimustoimitsijat Veikko Lehtonen, Mari Keturi ja Minna Pirttijärvi.

Linkkejä

Aluehallintovirastot
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset (2/2012) Valviran sivuilla

Päivitetty: 8.3.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala