Rautatieala

Rautatiealan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan rautatiealaan liittyvissä töissä seuraavasti

  • Rautatieliikenteeseen liittyvät työt (PL 1)
  • Rautatiekalustoon liittyvät työt (PL 2)
  • Radanpitoon ja ratalaitteisiin liittyvät työt (PL 3)

Alan työehtosopimuksen osana noudatetaan PALTA:n yleissopimusta.

VR Track Oy:lle neuvottelutulos  - lue tarkemmin neuvottelu-uutisista

Työehtosopimukset

Rautatiealan kilpailukykysopimuksen allekirjoituspöytäkirja (27.9.2016)

Rautatiealan työehtosopimusta täydentävä työehtosopimus  - kilpailukykysopimus - allekirjoituspöytäkirja (27.9.2016)

Rautatiealan tes:n allekirjotuspöytäkirja (2.2.2016)

Rautatiealan tes:n allekirjoituspöytäkirja (25.10.2013)

Neuvottelutuloksen tiivistelmä 1.5.2014 voimaan tulevasta työehtosopimuksesta

Rautatiealan työehtosopimus 1.5.2014─31.1.2017

VR-Yhtymän henkilöstöä koskeva ja rautatiealan työehtosopimusta täydentävä työehtosopimus 1.5.2014─31.1.2017

Työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat olleet Rautatieläisten Liitto ja Liikenne- ja erityisalojen työnantajat LTY (nykyinen PALTA).

Rautatieläisten Liitto liittyi JHL:ään 1.1.2012.

Taulukko euromääräisistä lisistä

Palkkataulukot 1.3.2016

Luottamusmiehet

VR:n luottamusmiesorganisaatio JHL:n aluetoimistojen mukaan jaoteltuna 
(pdf - päivitetty 27.1.2016)

Askarruttaako jokin asia työsuhteessasi?

Työehtosopimukseen liittyvissä asioissa sinua auttavat JHL:n sopimustoimitsijat Hannu Mattila, Reijo Tamminen ja Jussi Päiviö.

Tutustu

Raideammattilaisten www-sivut
Raideammattilaiset Facebookissa

Päivitetty: 7.12.2016

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit