PALTA ry:n sopimusalat

PALTA ry:n (entisen LTY:n) sopimuskenttä koostuu useista talokohtaisista työehtosopimuksista, joissa pääsääntöisesti pohjana on PALTA:n yleinen työehtosopimus.

Alalla on rautatie-, ilmailu-, metsänhoito-, korjaamo-, tarkastus-, testaus-, laboratorio- ja infra-aloilla sekä eräillä muilla erityisaloilla toimivia yrityksiä. PALTA:n jäseninä on osakeyhtiöitä, valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitettuja liikelaitoksia sekä erillisen yhteistoimintasopimuksen perusteella valtiovarainministeriö. PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa on noin 19 400 työntekijää.

Neljä palvelualojen työnantajaliittoa, Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, Palvelualojen Toimialaliitto ry sekä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry yhdistyivät 1.1.2011 Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ksi, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto.

Työntekijäpuolta neuvotteluissa edustavat JHL, Pardia ja YTN.

JHL:n neuvottelijat PALTA:n yleisessä työehtosopimuksessa ovat sopimustoimitsija Reijo Taipale ja sopimustoimitsija Sari Jokinen.

Palkalliset ay-kurssit

  • luottamustehtäviä hoitaville JHL:läisille sovitut palkalliset ay-kurssit löytyvät sivulta Opi ja osallistu -  Kouluttaudu - Palkalliset ay-koulutukset

Nämä PALTAn alaiset työ- ja virkaehtosopimukset löydät Omat JHL-sivut jäsensivuilta:

Päivitetty: 4.10.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala