Henkilökohtaisten avustajien tes

Työehtosopimuksella määrätään henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot.

Henkilökohtainen avustaja, huomaathan, että tätä sopimusta noudatetaan Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n jäsenenä olevien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin avustajiin, joiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 3.4.1987/380) perusteella korvausta ja työsopimus on tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018 (pdf)

Työehtosopimusta ei sovelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuottavien organisaatioiden palveluksessa oleviin eikä myöskään kuntien palveluksessa oleviin avustajiin. Työehtosopimusta ei sovelleta myöskään niihin työsuhteisiin, joihin sovelletaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, AVAINTA:n (entinen PTY) työehtosopimusta tai Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta 2016

Henkilökohtaisten avustajien työsopimuksen neuvottelutulos, esittelykalvot
Allekirjoituspöytäkirja

Neuvottelutulokset 2015 (ja 2013)

Työehtosopimus 1.6.2014 - 31.12.2016 (pdf)

Pöytäkirjat palkkausmääräyksistä ja työehtosopimuksen täydentämisestä (täydennykset kohtiin Palkat ja Vuosiloma)

Neuvottelutulosten (2015 palkkaratkaisu ja 2013 neuvottelut) tiivistelmät.

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja
 (pdf)

Palkkapöytäkirja (2011) (pdf)

Omat JHL -sivut

Jäsensivuilla Omat JHL-sivut, Sopimukset Heta  on jäsenille tarkoitettua tietoa: työvuoroluetteloon liittyviä esimerkkejä, erilaisia ohjeita ja vuorojärjestelmän ergonomisia suosituksia, sekä henkilökohtaisille avustajille suunnatut kohdeviestit ajankohtaisista asioista. - Nämä asiat löydät vain jäsensivuilta, kirjaudu tunnuksillasi.

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.

Työehtosopimuksen vastuutoimitsija on JHL:ssä sopimustoimitsija Veikko Lehtonen.

HUOM!
Henkilökohtaisilla avustajilla on myös omat ammattialasivut  - tutustu!

Henkilökohtaisen avustajan työ

Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista työnantajaansa tämän kotona sekä kodin ulkopuolella.

Avustamisella tarkoitetaan sellaisia toimia, joita työnantaja itse tekisi, ellei hänen vammansa sitä estäisi. Laissa mainittuja päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, ystävien tapaaminen, asiointi tai avustaminen lasten hoidossa.

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa eikä hoito- tai hoivatyötä, eikä myöskään tavanomaista kotitaloustyötä. Työhön voi kuitenkin sisältyä näihin toimiin liittyvää avustamista.

Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Hanki itsellesi

Tilaa itsellesi Opas henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen. Oppaan ja tilauslomakkeen löydät Materiaalipankin Oppaat -sivulta.

 

 

 

Päivitetty: 3.2.2017

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit