Avaintyönantajien työehtosopimus (ent. PTY)

AVAINTES 1.2.2017-31.1.2018 Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry on muuttanut nimensä Avaintyönantajat AVAINTA ry:ksi. Sen jäsenyhteisöjä koskeva, 1.4.2014 voimaan tullut työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä AVAINTES (entinen PTYTES).

Sitä sovelletaan AVAINTA:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos ei työehtosopimuksessa toisin määrätä. Tämä toisin määrääminen tarkoittaa alakohtaisia ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

Tuntipalkkaisiin työntekijöihin on mahdollista soveltaa kuntien tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

AVAINTA työehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018  (pdf)

AVAINTA työehtosopimuksen neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta 2016

AVAINTA työehtosopimus AVAINTES 2014 - 2017 (pdf)

Neuvottelutuloksen tiivistelmä ja esittelydiat 1.4.2014 - 31.1.2017 sopimuksesta

Omat JHL-sivut

AVAINTA:n sopimusalan Omat JHL-sivut jäsensivuilta löydät tietoa mm. lomapalkan laskennasta silloin, jos työaika ja palkka ovat muuttuneet ja siitä miten toimit, jos sairastut vuosiloman tai säästövapaan aikana.

AVAINTA:n sopimusta noudatetaan

 • Kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • Kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • Muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • Yksityisillä palvelujentuottajilla

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • opetus- ja sivistysalalla
 • teknisellä alalla, mm. tilitoimistoissa
 • työvoiman vuokrausalalla
 • liikennöinnissä
 • IT-yrityksissä

Tyypillisin alan työnantaja on pieni päiväkoti tai vanhustenhoitolaitos.
Runsaan 500:n jäsenyhteisön palveluksessa on yhteensä yli 25.000 työntekijää.

Alan ammattinimikkeitä

 • linja-auton kuljettaja
 • tekstiilihuoltaja
 • pesulatyöntekijä
 • hoitaja
 • hoitoapulainen
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • laitosmies
 • huoltomies
 • ohjaaja
 • toimistosihteeri

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.  Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.

AVAINTA:n työehtosopimuksen neuvottelijat ovat JHL:ssä sopimustoimitsijta Riitta Rautiainen, Keijo Hiltunen ja Hannu Moilanen. 

Tutustu myös JHL:n edunvalvonnan ketjuun.

AVAINTA:n työehtosopimuksen neuvottelevat

Työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN ry.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat AVAIN ry.

Päivitetty: 3.2.2017

Uusimmat päivitykset

24.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Aktiivien työkalut » JHL:n hallinnon päätösmuistiot
24.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Päättäjät ja organisaatio » Edustajisto ja hallitus
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
24.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
24.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
24.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
23.2.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Avoimet työpaikat
22.2.2017 Suomeksi » Sopimukset » Yksityisten alojen sopimukset » Henkilökohtaisten avustajien sopimus » Henkilökohtaisten avustajien kohdeviestit