Yksityisten alojen sopimukset

JHL:n yksityisen ja hyvinvointialojen kenttään kuuluvat työehtosopimukset, joita sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa. Kenttään kuuluu myös työnantajia, jotka toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä tai säätiöinä sekä muina kuin kunnan tai valtion osakeyhtiöinä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisen sektorin työehtosopimusta. Sopimusten rakenteet vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Sopimuksia myös jäsensivuilla

Osa sopimuksista on tarkoitettu vain JHL:n jäsenille, ja ne löytyvät jäsensivuilta. Kirjaudu Omille JHL -sivuille ja tarkista, löytyykö sopimuksesi sieltä.

Omat JHL-sivut - sopimukset

  • PALTA:n talokohtaiset tes/ves -sopimukset: Aalto EE, Airpro, Certia Oy, Finavia, lauttaliikenne (Finnferries), Meritaito Oy, Metsähallitus, TAY-palvelut, infra-ala, korjaamoala, Raskone, runkosopimus, testaus- ja laboratorioala, Labtium
  • Terveyspalvelualan tes

 

Päivitetty: 27.2.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala