Vuosiloma valtiolla

Vuosilomat valtiolla Valtiolla vuosilomien määräytymisestä on sovittu erikseen valtion virka- ja työehtosopimuksessa. Virkamiehet ja työntekijät kuuluvat vuosilomalain soveltamisalan piiriin.

Lomakausi

Lomakausi sijoittuu 1.6. - 30.9. väliselle ajalle.

Sairastuminen vuosilomalla

Katso myös ohjeistus siitä, miten toimit, jos sairastut loman aikana tai säästövapaalla.

Oheisella alisivulla kerrotaan myös siitä, miten kuukausipalkkaisen vuosilomapalkka lasketaan, jos työaika ja palkka muuttuvat.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän maaliskuun lopussa päättyvän lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana

  1. virkamies on ollut virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäivää,
  2. työntekijä on ollut työnantajan työssä vähintään 14 päivänä,
  3. virkamies tai työntekijä on ollut työssä vähintään 35 tuntia kalenterikuukaudessa, silloin kun henkilö on säännöllisesti työssä niin harvoina päivinä, ettei hänelle tästä syystä kerry ainoatakaan täyttä lomanmääräytymiskuukautta tai vain osa kalenterikuukausista on täysiä.

Vuosiloman pituus

Alle vuosi valtion palvelusta

Jos virkamiehellä/työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden päättyessä alle vuosi välitöntä valtion palvelusta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta on seuraavan taulukon mukainen.

Ylempi rivi = täydet lomanmääräytymiskuukaudet. Alempi rivi = vastaava lomapäivien määrä:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

4

6

8

10

12

 14

16

18

20

 22


Vähintään vuosi valtion palvelusta

Jos virkamies/työntekijä on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta 12 täyttä lomanmääräytymiskuukautta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lasketaan alla olevan taulukon mukaan.

Ylempi rivi = täydet lomanmääräytymiskuukaudet, alempi rivi = vastaava lomapäivien määrä.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

7

10

13

16

19

21 

24 

26

28

30

Vähintään 15 vuotta palvelusaikaa

Jos virkamiehellä/työntekijällä on ennen lomakauden alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään 15 vuotta, vuosiloman määrä kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta on alla olevan taulukon mukainen. Ylempi rivi = täydet lomanmääräytymiskuukudet. Alempi rivi = vastaava lomapäivien määrä.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

6

9

11

15

18

22

25 

28 

31

34

38 


Jos virkamies/työntekijä ennen lomavuoden päättymistä saavuttaa pidempään lomaan oikeuttavan palvelusajan, hän saa tästä johtuvan pidennyksen. Loman pidennys on pidettävä ennen seuraavan vuoden toukokuun 1. päivää.

Vuosilomaan liittyviä linkkejä

 

Päivitetty: 22.3.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala