Palkat valtiolla

Palkat valtiolla Valtion virastoissa on jokaisessa oma palkkausjärjestelmä, jonka avulla kuukausipalkat määritellään. Yhtenäisiä palkkataulukoita tai -luokkia ei ole.

JHL:n ei julkaise virastokohtaisia palkkataulukoita, koska ensisijaisesti työnantajan tehtävä on ylläpitää palvelussuhteisiin liittyvää asiakirjamateriaalia - esimerkiksi palkkaukseen liittyviä taulukoita. Valtion työmarkkinalaitos ei julkaise palkkaustaulukoita keskitetysti. Sovellettavat palkkaustaulukot ovat saatavissa virastoista. Kysy lisää työpaikkasi luottamusmieheltä.

Tutustu

Tilastokeskuksen palkkatilastot (sivulla myös liitteinä kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan ja iän ja sukupuolen mukaan)

Miten palkka määräytyy

Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Järjestelmät ovat yleisimmin virastokohtaisia ja ne perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin.

Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia varten on olemassa virastokohtaiset arviointijärjestelmät. Tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä palkanosa on porrastettu virastokohtaisesti noin 10 - 20 vaativuustason mukaisesti.

Työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvä henkilökohtainen palkanosa voi kunkin viraston järjestelmästä riippuen olla noin 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja sekin on porrastettu noin 5 - 15 suoritustason mukaisesti.

Sairausajan palkka

Valtion virkamiehen sairausajan palkkaukseen tuli muutoksia 1.4. 2015 siitä, milloin palkanmaksu lakkaa.  Ohessa toimintaohjeita eri vaihtoehtoihin.

Palkkaus muutostilanteissa

Valtion henkilöstön palkkauksesta muutostilanteissa on sovittu eri tavoin ja eri sopimuskohdissa, riippuen muutoksen laadusta. Katso tarkemmin Muutostilanteet ja palkka -sivulta.

Valtion palkkoihin liittyviä linkkejä

 

Päivitetty: 30.9.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala