Sopimusneuvottelut 2016

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksesta 29. helmikuuta 2016. Kilpailukykysopimuksen on määrä korvata maan hallituksen suunnittelemat pakkolait. Keskusjärjestöt edellyttävät lisäksi, että hallitus peruuttaa 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset sekä toteuttaa hallitusohjelmassa mainitut tuloveronkevennykset.

JHL:n hallitus päätti, että liitto lähtee neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omilla sopimusaloillaan. Palkansaaja- ja työnantajaliitot neuvottelevat sopimuksen soveltamisesta työehtosopimuksiin toukokuun loppuun mennessä. Lopullisen päätöksen kilpailukykysopimuksen hyväksymisestä tekee JHL:n edustajisto toukokuun lopussa.

Keskusjärjestöt arvioivat 1. kesäkuuta, onko riittävän suuri osa työntekijöistä ja aloista hyväksymässä kilpailukykysopimuksen. SAK arvioi kesäkuussa, riittävätkö maan hallituksen toimet sopimuksen hyväksymiseen. Sopimuksen voimaantulo riippuu näistä arvioista.

Neuvottelutulos, jonka pohjalta JHL neuvottelee

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta on luettavissa kokonaisuudessaan SAK:n verkkosivuilla.

Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella siten, että palkat pysyvät sopimuskauden jatkon ajan ennallaan. Vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta vuoden 2017 alusta. Julkisen sektorin lomarahat pienenevät väliaikaisesti 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut kasvavat ja työnantajien alenevat.

Tietoa pakkolaeista

Pakkolait vai kilpailukykysopimus? Vertaile vaikutuksia

Seuraa neuvottelu-uutisia Neuvottelu-uutiset 2016 -uutispalstalta

Uusimmat päivitykset

24.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Henkilökohtaiset avustajat
4.7.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Jäsenpalvelun yhteystiedot
4.7.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
30.6.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Yhteystiedot » Edunvalvonnan neuvontapuhelin
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirtäminen
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Teknisen henkilöstön sopimus » Teknisten palkat kunnissa
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » Tuntipalkkaisten työehtosopimus » Tuntipalkkaisten palkat
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla » Jaksotyöuudistus
29.6.2017 Suomeksi » Sopimukset » Kunta-alan sopimukset » KVTES - kunta-alan sopimus » Työaika kunta-alalla