Sopimusneuvottelut 2016

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksesta 29. helmikuuta 2016. Kilpailukykysopimuksen on määrä korvata maan hallituksen suunnittelemat pakkolait. Keskusjärjestöt edellyttävät lisäksi, että hallitus peruuttaa 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset sekä toteuttaa hallitusohjelmassa mainitut tuloveronkevennykset.

JHL:n hallitus päätti, että liitto lähtee neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omilla sopimusaloillaan. Palkansaaja- ja työnantajaliitot neuvottelevat sopimuksen soveltamisesta työehtosopimuksiin toukokuun loppuun mennessä. Lopullisen päätöksen kilpailukykysopimuksen hyväksymisestä tekee JHL:n edustajisto toukokuun lopussa.

Keskusjärjestöt arvioivat 1. kesäkuuta, onko riittävän suuri osa työntekijöistä ja aloista hyväksymässä kilpailukykysopimuksen. SAK arvioi kesäkuussa, riittävätkö maan hallituksen toimet sopimuksen hyväksymiseen. Sopimuksen voimaantulo riippuu näistä arvioista.

Neuvottelutulos, jonka pohjalta JHL neuvottelee

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta on luettavissa kokonaisuudessaan SAK:n verkkosivuilla.

Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella siten, että palkat pysyvät sopimuskauden jatkon ajan ennallaan. Vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta vuoden 2017 alusta. Julkisen sektorin lomarahat pienenevät väliaikaisesti 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut kasvavat ja työnantajien alenevat.

Tietoa pakkolaeista

Pakkolait vai kilpailukykysopimus? Vertaile vaikutuksia

Seuraa neuvottelu-uutisia Neuvottelu-uutiset 2016 -uutispalstalta

Uusimmat päivitykset

24.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sote-alojen ammatillinen kärkihanke
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani