Teknisen henkilöstön sopimus

  TS - Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta - sopimuskausi 1.2.2017 - 31.1.2018

Teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2014-2016 TS - Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2014 - 2016

Neuvottelutuloksen tiivistelmä 1.1.2016 - 31.1.2017 (kesäkuu 2015)

Neuvottelutuloksen tiivistelmä - koskee sopimuskautta 2014 - 2016 

Voimassa olevassa sopimuksessa on erikseen mainittu, missä asioissa noudatetaan KVTES:siä.

Sopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien sekä seutuhallintojen palveluksessa oleviin viranhaltiojoihin ja kuuukausipalkkaisiin työntekijöihin, jotka tekevät teknisen alan

  • tuotanto- ja ylläpitotöiden johtotehtäviä
  • suunnittelutehtäviä
  • tutkimustehtäviä
  • hinnoittelutehtäviä
  • kustannuslaskentatehtäviä
  • tarkastus- ja valvontatehtäviä
  • hankintatehtäviä
  • materiaalipalvelutehtäviä
  • työnjohtotehtäviä
  • ammattimiestehtäviä ja muita teknisen alan tehtäviä.

Jos henkilö tekee sekä TS-12:n että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelussa mainittuja tehtäviä ja jos tehtävistä yli 50 prosenttia on TS:ssä mainittuja tehtäviä, palkka määräytyy TS:n määräysten mukaan.

Tutustu

TS-opas sopimuksen soveltamiseen ja tulkitsemiseen (KT:n sivuilla)

Edunvalvonnan ketju JHL:ssä - mistä apua

Sopimuksesta löydät myös seuraavat liitteet

Linkit johtavat KT:n sivuille


Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.
 
Kunta-alan teknisen henkilöstön työehtosopimuksen neuvottelijat JHL:ssä on sopimustoimitsija  Hannu Moilanen.

Päivitetty: 3.2.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala