Perhepäivähoitajien liite

Perhepäivähoitaja Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja sen perhepäivähoitajien liitteen 12 määräysten mukaan.

Perhepäivähoitajien (liite 12) neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kunta-alan Unioni ja Kuntatyönantajat saavuttivat kunnallisia omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia koskevan neuvottelutuloksen 30.5.2016.
Sopimuskausi on 1.2.2017 - 31.1.2018.
Sopimustoimitsija Marja Lehtonen selostaa neuvottelutuloksen sisällön videolla.

Perhepäivähoitajien (KVTES liite 12) neuvottelutulos, esittelykalvot 
Allekirjoituspöytäkirja, perhepäivähoitajat (KVTES liite 12)
Kunta-alan neuvottelutuloksen tiivistelmä

Palkkaratkaisu 2016 ja sen tulkinta

Vuoden 2016 palkkaratkaisu on herättänyt paljon keskustelua ja erilaisia tulkintoja kuten kävi myös vuoden 2014 palkkaratkaisun osalta (20 € yleiskorotus).

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen liitteessä 12 on haasteellista, koska perhepäivähoitajien palkkarakenne on täysin erilainen kuin KVTES:ssa. Olemme keskustelleet näistä erilaisista tulkinnoista Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa ja olemme samaa mieltä alla olevasta tarkennuksesta:
• Kunta-alalla saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti omassa kodissa työskentelevien kokoaikatyötä tekevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu 1.2.2016 lukien 16 euroa riippumatta hoitolasten määrästä.
• Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.
• Liitteen 12 mukaisia hoitopaikasta vähintään maksettavia korvauksia korotetaan 1.2.2016 lukien 4 tai 2 euroa.
• Kun hoitopaikkojen määrä muuttuu 1.2.2016 jälkeen, operoidaan uusilla hoitopaikkakorvauksilla, mutta vain sen hoitopaikan osalta joka tulee uutena tai poistuu.
• Kun on kyse hoitopaikan vähentämisestä, tulee huomioida, että mahdolliset tva-korotukset säilyvät mikäli niihin on edelleen peruste.
• Muiden hoitajalta varattujen hoitopaikkojen korvaukset pysyvät ennallaan.

Mikäli tiedät, että työnantajasi ei ole toiminut yllä olevalla tavalla, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai aluetoimistoon.
Lisätietoja sopimustoimitsija Marja Lehtoselta

Työttömyysturvaan muutos 1.1.2015 alkaen

Kunnallisten omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työttömyysturvaan tuli selkeä parannus, kun laki työttömyysturvalain muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2015 lähtien.

Perhepäivähoitajia koskeva muutos koskee lomautukseen rinnastettavaa syytä. Vuoden alusta lähtien hoitaja on oikeutettu työttömyyspäivärahaan tilanteissa, joissa työnteko ja palkanmaksu on keskeytynyt kokonaan sen vuoksi, ettei hänellä ole lapsia hoidettavanaan hänestä itsestään riippumattomasta syystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Tällainen nollapalkkatilanne syntyy, jos kunta ei ole osoittanut hoitajalle lainkaan lapsia varatuille hoitopaikoille tai hoitopaikkavaraukset on sanottu irti ja takuupalkka-aika on kulunut umpeen. Tähän mennessä on tulkittu, että hoitaja on töissä, vaikka hoidettavia ei olisi. Palkkaa ei silti takuupalkka-ajan jälkeen saa, koska palkka on sidottu varattujen hoitopaikkojen lukumäärään. Hoitajan työsuhde on kuitenkin koko ajan voimassa.

Lisätietoja sopimustoimitsija Marja Lehtoselta

Sopimusmääräysmuutos 1.7.2015 lukien

Sopimuskauden (1.3.2014 - 31.1.2017) ajaksi muodostettu liitteen 12 erityiskysymyksiä selvittävä työryhmä on neuvotellut Liitteen 12 11 § sopimusmääräyksen muutoksen 1.7.2015 lukien. 

Muutos tarkoittaa, että 1.7.2015 lukien perhepäivähoitajan omassa kodissa työskentely ei enää ole este palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen KVTES:n 10 § 2 momentin perusteella. Perhepäivähoitajalla on oikeus saada varsinainen palkkansa tilapäisen hoitovapaan ajalta enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien.

Katso:

KT:n yleiskirje 9/2014 liite 9 (pdf) 
Kuntatyönantajan yleiskirje 09/2014

Tutustu

Perhepäivähoitajien liitteen neuvottelutulos (lokakuu 2013)

Palkkaus

Palkan määräytyminen liitteen mukaan (2014 - 2016)

Työaika

Perhepäivähoitajien työ on elokuusta 2011 lähtien luettu kuuluvaksi työaikalain piiriin.

Samalla jaksotyötä koskevaan työaikalain määräykseen tehtiin lisäys, joka mahdollistaa jaksotyöajan käyttämisen perhepäivähoitotyössä.

Tutustu

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Niissä kaikissa on henkilö, joka on perehtynyt yksityisten alojen edunvalvontaan.
 
Perhepäivähoitajien liitteen neuvottelijat JHL:ssä ovat sopimustoimitsijat  Marja Lehtonen ja Riitta Rautiainen.

 

Päivitetty: 2.3.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala