Vuosiloma kunta-alalla

Vuosilomat kunnissa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n vuosilomaa koskevia sopimusmääräyksiä sovelletaan myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oleviin.

Kuntien tuntipalkkaisilla on omat vuosilomaa koskevat sopimusmääräykset, jotka löytyvät Kunnallisesta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta.

Työntekijän kannattaa selvittää itselleen vuosilomaan liittyen peruskäsitteet ja aina kannattaa tarkistaa, että oma loma on laskettu oikein. 

Kysy tarvittaessa apua JHL:n paikalliselta luottamusmieheltä!

Jos sairastut lomalla

Ilmoita tästä välittömästi esimiehellesi ja pyydä loman siirtämistä. 

HUOM! Kunta-alallla sairauspäivien karenssi poistui 1.3.2014 voimaan tulleen KVTES:n myötä. Karenssi poistui myös säästövapaiden osalta.

Tässä ohjeistus vuosiloman tai säästövapaan siirtämisestä työkyvyttömyyden perusteella.

Uusi työsuhde ja vanhat lomat

Mikäli ennen palvelussuhteen päättymistä sovitaan uudesta työsuhteesta tai päätetään uudesta viranhoitomääräyksestä, työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat samalla sopia, että ennen palvelussuhteen päättymistä kertyneet vuosilomatetuudet (ei lomarahaa) siirretään annettavaksi seuraavan palvelussuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.(soveltaen KVTES IV luku 1 § 6 mom)

Tutustu

Vuosiloma (KVTES 2014-2016)
Tuntipalkkaisen henkilöstön TES, vuosilomamääräykset (TTES 2014-2016)

Päivitetty: 12.1.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala