Vuosiloma kunta-alalla

Vuosilomat kunnissa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n vuosilomaa koskevia sopimusmääräyksiä sovelletaan myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oleviin.

Kuntien tuntipalkkaisilla on omat vuosilomaa koskevat sopimusmääräykset, jotka löytyvät Kunnallisesta tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksesta.

Työntekijän kannattaa selvittää itselleen vuosilomaan liittyen peruskäsitteet ja aina kannattaa tarkistaa, että oma loma on laskettu oikein. 

Kysy tarvittaessa apua JHL:n paikalliselta luottamusmieheltä!

Jos sairastut lomalla

Ilmoita tästä välittömästi esimiehellesi ja pyydä loman siirtämistä. 

HUOM! Kunta-alallla sairauspäivien karenssi poistui 1.3.2014 voimaan tulleen KVTES:n myötä. Karenssi poistui myös säästövapaiden osalta.

Tässä ohjeistus vuosiloman tai säästövapaan siirtämisestä työkyvyttömyyden perusteella.

Uusi työsuhde ja vanhat lomat

Mikäli ennen palvelussuhteen päättymistä sovitaan uudesta työsuhteesta tai päätetään uudesta viranhoitomääräyksestä, työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat samalla sopia, että ennen palvelussuhteen päättymistä kertyneet vuosilomatetuudet (ei lomarahaa) siirretään annettavaksi seuraavan palvelussuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.(soveltaen KVTES IV luku 1 § 6 mom)

Tutustu

Vuosiloma (KVTES 2014-2016)
Tuntipalkkaisen henkilöstön TES, vuosilomamääräykset (TTES 2014-2016)

Päivitetty: 12.1.2016

Uusimmat päivitykset

20.2.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Vakuutusedut jäsenille
20.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Muut materiaalit
20.2.2017 Suomeksi » JHL-tieto » Materiaalipankki » Oppaat
20.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Ammattialasivut » Opintopäivien koulutusmateriaalit
17.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Kaakkois-Suomi » Edustajistovaalit 2017
16.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Jäsenkirje Pointti
15.2.2017 Suomeksi » Opi ja osallistu » Osallistu toimintaan » Nuoriso- ja opiskelijatoiminta » Nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat
15.2.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Pääkaupunkiseutu » Ammatilliset verkostot pääkaupunkiseudulla
15.2.2017 Suomeksi » Jäsensivut » Omat JHL-sivut » Sopimukset » Valtio » Valtion kohdeviestit