Palkat kunta-alalla (KVTES)

eurotjasentit144.jpg : 26 kB Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES   on määritelty alan yhteinen palkkausjärjestelmä. Kunnat soveltavat tätä järjestelmää. Palkkaliitteissä on määritelty eri ammattiryhmille  palkkauksen alarajat, joita alempia palkkoja kunnat eivät saa maksaa.

Peruspalkat kunta-alalla 1.2.2016 (linkki KT:n sivuille)

KT:n yleiskirje KVTES palkantarkistuksista 1.2.2016 ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta (pdf)

Tutustu

Peruspalkat 1.7.2015
Liite 1 - Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö
Liite 2 - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö
Liite 3 - Terveydenhuollon hoitohenkilöstö
Liite 4 - Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö
Liite 5 - Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja kolmiperhepäivähoitajien työaikaa koskevat erityismääräykset
Liite 6 - Ruokapalveluhenkilöstö
Liite 7 - Lomituspalveluhenkilöstö
Liite 8 - Muiden alojen palveluhenkilöstö
Huomaathan, että osalla palkkaliitteistä nimi on muuttunut.

Palkkaliite 1:
Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 2:
Sivustystoimen henkilöstö (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 3:
Terveydenhuollon hoitohoitohenkilöstö (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 4:
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 5:
Päivähoidon henkilöstö. koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät ym (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 6:
Ruokapalveluhenkilöstö (1.3.2014 alkaen)
Ruokapalveluhenkilöstö (28.2.2014 saakka)

Palkkaliite 7:
Lomituspalvelut ja maatalousala (1.3.2014 alkaen)

Palkkaliite 8:
Muu henkilöstö (1.3.2014 alkaen)

Katso myös

Kunnalliset palkat ja henkilöstö, tilastoesite syyskuu 2016 (KT:n julkaisu)

Kunta-alan palkat ja ammatit 2015   (KT:n sivuilla)

Palkkatietoja kuntakoon mukaan (KT:n tilasto)

Jos sinulla on palkkaepäselvyyksiä, käänny ensin työpaikkasi JHL:läisen luottamusmiehen puoleen. ( Edunvalvonnan ketju)

Kunta-alan palkkojen perusteet

KVTES:n mukaista palkkausta määriteltäessä otetaan huomioon

  • tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka),
  • ammatin hallinta ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen lisä)
  • palvelusaika (työkokemuslisä)
  • tuloksellinen toiminta (tulospalkkio).

Tutustu

KVTES palkkausperusteet

Tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän palkasta suurimman osan muodostava tehtäväkohtainen palkka määritellään ensisijaisesti tehtävien vaativuuden perusteella. Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu ajantasalla olevaan tehtäväkuvaukseen, jossa kuvataan tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia.

Henkilökohtainen lisä

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys. Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Työkokemuslisä

Työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 5 palvelusvuoden jälkeen 3 % ja 10 palvelusvuoden jälkeen 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tulospalkkio

Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Paikallinen luottamusmies on paras edustajasi ja hän kertoo sinulle oman työnantajasi paikallisesta palkkausjärjestelmästä.

Katso myös nämä

Päivitetty: 30.9.2016

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala