KVTES - kunta-alan sopimus

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2017

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Neuvottelutuloksen tiivistelmä 1.2.2017 - 31.1.2018 sopimuksesta (toukokuu 2016)

Neuvottelupäällikkö Håkan Ekström selostaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sisällön videolla.

KVTES neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta, esittelykalvot

kvtes-2014-2016.gif : 16 kB

KVTES 2014 - 2016

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2014 - 2016 

Neuvottelutuloksen tiivistelmä 1.1.2016 - 31.1.2017 sopimuksesta (kesäkuu 2015)

Neuvottelutuloksen tiivistelmä 2014 - 2016 sopimuksesta (lokakuu 2013) 
Allekirjoituspöytäkirja (pdf)

 

Askarruttaako joku asia työsuhteessasi?

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä aluetoimistoosi.
 
Kunta-alan työehtosopimuksen neuvottelijat JHL:ssä ovat neuvottelupäällikkö Mari Keturi ja sopimustoimitsijat Minna Pirttijärvi, Riitta Rautiainen, Sari Bäcklund, Jorma Peussa, Keijo Hiltunen, Marja Lehtonen ja  Dan Koivulaakso.

 

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote 02.06.2016

Pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote paikallisille toimijoille

Henkilöstön edustajien nimeäminen sote- ja aluehallintouudistuksen ohjausryhmiin ja muihin valmisteluryhmiin

Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelu on käynnistynyt tai käynnistymässä kaikissa 18 maakunnassa. Uudistusta varten perustettavat työryhmät (nimi voi olla muukin, esim. hanketyöryhmä) ja näiden alaryhmät ovat alkaneet järjestäytyä.

Uudistusta koskeva lainsäädäntö on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa voimaan 1.7.2017. Tällöin maakuntien toiminta käynnistyisi vaiheittain vuonna 2018.

Kunta-alan pääsopijajärjestöt (JUKO, KoHo ja Kunta-alan unioni) pitävät erittäin tärkeänä, että henkilöstö otetaan laajasti mukaan uudistuksen valmisteluun. Vain täten henkilöstö sitoutuu edessä oleviin suuriin muutoksiin ja kaikkien henkilöstöryhmien näkemykset tulevat kuulluksi. Muutokset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin.

Pääsopijajärjestöt esittävät yhteisesti, että kaikkiin perustettaviin ohjaus- ja hanketyöryhmiin valitaan kaksi edustajaa (2+2+2) kustakin pääsopijajärjestöstä. Myös valtiolta maakuntiin siirtyvän henkilöstön edustaja tulee ottaa valmisteluun mukaan. Riittävä henkilöstön edustus on turvattava kaikilla valmistelun tasoilla.

Henkilöstön edustajien tulee saada riittävät tiedot työryhmässä työskentelyä varten. Heille on taattava riittävä ajankäyttö ja työryhmän työstä aiheutuvat kustannukset on korvattava.

Samanaikaisesti sote- ja maakuntauudistuksen kanssa kunnissa ja kuntayhtymissä on käynnissä (joko tulevaa uudistusta ennakoiden tai siitä erillisenä) myös muita uudelleenjärjestelyjä, mm. uusia sote- kuntayhtymiä ja kunnallisia osakeyhtiöitä perustetaan eri puolilla maata. Kuntien ja kuntayhtymien tulee taata luottamusmiesjärjestelmän riittävät toimintaedellytykset uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Henkilöstön edustajien oikeudet, ajankäyttö ja korvaukset on taattava myös niille henkilöstön edustajille, jotka toimivat ilman luottamusmiesasemaa.

Helsingissä 1.6.2016
JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY
KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY
KUNTA-ALAN UNIONI RY

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Håkan Ekström, p. 040 828 2865

Päivitetty: 1.3.2017

Uusimmat päivitykset

23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Vanhustyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Sosiaali- ja terveysala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Päihdetyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Mielenterveystyö
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Lastensuojelu
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Kehitysvamma-ala
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Varhaiskasvatus
23.5.2017 Suomeksi » Jäsenyys » JHL:n jäsenedut » Lomaetuja ja alennuksia
23.5.2017 Suomeksi » Aluetoimistot » Oulu ja Kajaani
23.5.2017 Suomeksi » Työelämä » Ammattialatoiminta » Terveydenhuoltoala